N. Kochs Skole i Aarhus søger pædagogisk leder med ansvar for indskolingen

Leder
Sted
N. Kochs Skole
Skt. Johannes Alle 4, Aarhus C
Opslået
23. juni 2022
Ansøgningsfrist
17. august 2022
Kontakt
Kate Dybdahl
Tlf: 28902957 - Mail: kochs@kochs.dk
Er du optaget af udvikling af trivsels- og læringsmiljøer og pædagogisk udvikling, skal du læse videre. Pr. 1. oktober eller hurtigst muligt søger N. Kochs Skole en ny pædagogisk afdelingsleder for 0. – 5. klasse. Som pædagogisk leder bliver du nærmeste leder for ca. 28 pædagogiske medarbejdere og kommer til at indgå i et ledelsesteam bestående af skoleleder, administrativ leder og i alt tre pædagogiske ledere.


Vi forventer, at du er læreruddannet og vægter relevant efter-uddannelse og ledelseserfaring. Din opgave er at understøtte kerneopgaven – børnene og undervisningsmiljøet er dine ledetråde. Du skal kunne se dig i skolens børnesyn, der tager afsæt i mottoet ”børn gør det rigtige, hvis de kan”.

Du er visionær og optaget af pædagogisk udvikling, og du har både praktisk og teoretisk beskæftiget dig med pædagogisk udviklings-arbejde. Du er motiveret for at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med skolens øvrige ledelse med det formål at løfte skolens samlede ledelsesopgave. Dette betyder, at du må forvente at skulle løfte forskellige typer af ledelsesopgaver.

Som leder skal du:
* understøtte medarbejdernes trivsel og faglige udvikling
* understøtte teamudvikling og læring i teamene
* facilitere didaktiske samtaler på team- og afdelingsniveau
* motivere medarbejderne til at omsætte skolens værdier
* fremme samarbejdet mellem personale, børn og forældre
* samarbejde med PPR og skolens ressourcecenter
* samarbejde om overgange - fra børnehave til skole og fra indskoling til udskoling
* deltage i det fælles ledelsesarbejde - med den øvrige ledelse
* styrke den pædagogiske udvikling på skolen, herunder lede pædagogiske udviklingsprocesser
* løse konkrete ledelsesmæssige og administrative opgaver tilknyttet afdelingen

Som person er du empatisk, robust og har gode samarbejdsevner, og følgende kvalifikationer og kompetencer vil blive prioriteret:
* Du har gode kommunikative kompetencer i forhold til ledelse af personale samt kommunikation med forældre
* Du er empatisk og optaget af at skabe følgeskab
* Du har en inkluderende og dialogisk ledelsesstil
* Du har viden om og erfaring med ressourcecenterarbejde
* Du er et varmt og humoristisk menneske, der arbejder anerkendende i din tilgang til både opgaver og mennesker

På N. Kochs Skole står fællesskaber i centrum og vores dagligdag er gennemsyret af kerneværdierne kreativitet og virkelyst. Vi er en udviklingsorienteret skole, der vægter samarbejde mellem skolens afdelinger og parter højt. Vores indskoling er præget af en integreret fritidsordning, der sikrer en sammenhængende skoledag for børnene. Lærerne er således både ansat i skole- og fritidsdelen. Som pæd. leder får du derfor også snitflader til fritidsordningen.

Vi forventer, at du læser mere om skolens værdier og struktur på vores hjemmeside www.kochs.dk.

Ansøgning med relevante bilag (i én PDF-fil) sendes pr. mail til kochs@kochs.dk, så den er skolen i hænde senest den 17. august 2022 kl. 12.00. Alle ansøgninger mærkes ”ansøgning pædagogisk leder”. Vi forventer at afholde samtaler den 25. august og den 29. august om eftermiddagen. For yderligere information kan du kontakte skoleleder Kate Dybdahl på tlf. 2890 2957.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem Finans-ministeriet og LC.Relaterede Jobs