Mellerup Friskole søger friskoleleder

Leder
Sted
Mellerup Friskole
Amtsvejen 76, Randers NØ
Opslået
3. oktober 2019
Ansøgningsfrist
31. oktober 2019
Kontakt
Lars Søndergaard
Tlf: 30855616 - Mail: kontor@mellerupefterskole.dk
Vi søger en engageret leder, der vil være med til at videreudvikle en friskole, hvor glæden og lysten til at lære og udforske livet og verden er i centrum. Stillingen ønskes besat 1. januar 2020.

 

Smukt beliggende i Mellerup med udsigt over Randers Fjord ligger Mellerup Friskole - solidt foran- kret i lokalsamfundet og med stor opbakning fra en aktiv forældrekreds.

Som skoleleder bliver du en del af en organisation i rivende udvikling. Friskolen er i fuld gang med at etablere en overbyg- ning op til og med 9. klasse, med tilvalgsfag indenfor bl.a. musik.


Et stenkast fra friskolen ligger Mellerup Børnehus og Mellerup Efterskole. Tilsammen har vi om- kring 250 børn – heraf 115 børn i friskolen - og 46 engagerede medarbejdere der udfolder sig på vores mange m2 både ude og inde.

Den samlede organisation ledes af en fælles bestyrelse og et ledelsesteam bestående af en forstander, som også er daglig leder af efterskolen, en leder af bør- nehuset, som rummer vuggestue, børnehave og fritidsordning samt lederen af friskolen.

Den fælles opgave i ledelsesteamet er at sikre en bæredygtig drift og fortsat udvikling af den sam- lede organisation med afsæt i egne afdelinger. Der er udstrakt decentral ledelse sådan at lederen af friskolen har det pædagogiske, personalemæssige og økonomisk-administrative ansvar for fri- skolen med reference til forstanderen.

I praksis er der tale om tre enheder, der fungerer hver for sig og arbejder sammen, i den udstrækning det opleves meningsfyldt for vores børn og unge. Det har vi stor glæde af.

Friskolen er i god drift og en stor del af de administrative opgaver er samlet i den fælles admini- stration, der er placeret på efterskolen. Vores arbejdsliv er præget af den glæde og energi, der vokser ud af en hverdag med tilpas udfordrende opgaver og hjælpsomme kolleger.

Vi forventer at du:

 • * kan identificere dig med skolens værdigrundlag og børne/menneskesyn
  * har en læreruddannelse eller tilsvarende pædagogisk uddannelse
  * har erfaring med ledelse – gerne fra de frie skoler
  * kan arbejde målrettet og struktureret mod nye fælles mål
  * kan se værdien i at involvere og sikre følgeskab hele vejen rundt
  * er robust og har let ved at fastholde overblikket i en til tider kaotisk hverdag
  * kommunikerer tydeligt, anerkendende og tillidsfuldt

Vi foretrækker ansøgere, der vil engagere sig med stor energi i livet omkring Mellerup Friskole og - sammen med friskolens øvrige personale - være en del af et forpligtende fællesskab med børn og forældre.

Mellerup Friskole er en grundtvig-koldsk skole, der lægger vægt på dannelsen af det hele menne- ske. Hverdagen er derfor præget af fortælling, morgensang, boglige fag med bl.a. emneundervis- ning og praktisk-musiske fag.


For yderligere oplysninger kontaktes bestyrelsesformand Lars Søndergaard på tlf. 30855616, kon- stitueret friskoleleder Uffe Kirk på tlf.60575436 eller forstander Anne Dahl Iversen på tlf. 86441339/40147199. Vi ser gerne, at du ringer og aftaler et besøg, inden du sender din ansøgning. Der er mulighed for besøg i uge 40-41 og 43.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorga- nisation. Lønnen fastsættes i intervallet 406.159 - 486.503 kr. pr. 1. januar 2019.


Til stillingen kan der knyttes en smukt beliggende og god tjenestebolig.

Vi modtager din ansøgning med CV på mail: kontor@mellerupefterskole.dk frem til den 31. oktober 2019 kl. 12.00. Skriv ”friskoleleder” efterfulgt at dit navn i mailens emnefelt.
Samtaler afholdes i uge 46 og 47.

Læs mere om os på vores hjemmeside www.mellerupfriskole.dk.

Relaterede Jobs