Magleby Fri- og Efterskole søger lærere

Lærer
Sted
Magleby Fri- og Efterskole
Kirkeby 20 , Bagenkop
Opslået
14. februar 2018
Ansøgningsfrist
26. februar 2018
Kontakt
Anders Kay Gromsen
Tlf: 21389922 - Mail: job@mafe.dk
Tre ledige stillinger på en skole i udvikling. På Magleby Fri- & Efterskole har vi pr. 1. marts to ledige lærerstillinger og pr. 1. august yderligere en ledig lærerstilling fordelt mellem vores to afdelinger. Vi søger kompetente ordblindeundervisere, der er godt funderet i brugen af LST eller (ny-)uddannede lærere, der brænder for at undervise elever med skrive- og læseudfordringer.
 • Pr. 1. marts eller snarest derefter skal vi have dækket:
  ? Dansk
  ? Tysk
  ? Engelsk
  ? Kulturfag
 • Pr. 1. august skal vi  have dækket:
  ? Fysik/kemi
  ? Matematik
  ? Idræt
  ? Tilsyn i efterskolen

Magleby Fri- & Efterskole er en kombineret fri- og efterskole. Friskolen er en almen friskole med elever fra Langeland, Tåsinge og Strynø. Her har vi plads til 60 elever fordelt mellem 0. og 10. klasse. Efterskolen er en ordblindeefterskole, som desuden optager elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt elever, der har personlige og/eller  sociale udfordringer. I efterskolen har vi plads til 66 elever fordelt på 8., 9. og 10. klasse.

Lige nu arbejder vi med opstart af et selvforsyningsprojekt, en ny 10. klasse, Nordplus- og Erasmusprogrammer. Vores kerneværdier er nærhed, faglighed, leg og livsduelighed.

Har dette opslag vakt din interesse, så send os en ansøgning og relevante bilag på job@mafe.dk.

For yderligere oplysninger er man meget velkommen til at kontakte: Forstander Anders Kay Gormsen tlf. 2138 9922 eller
Viceforstander Hans Koefoed Jacobsen tlf. 2499 3399.

Ansøgningsfrist: mandag den 26. februar kl. 12.

Ansættelse sker i henhold til "Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation".
Magleby Fri- & Efterskole… et vennepunkt i livet       

 

 

Relaterede Jobs