Kornmod Realskole søger lærere

Lærer
Sted
Kornmod Realskole
Skolegade 10 , Silkeborg
Opslået
17. marts 2019
Ansøgningsfrist
1. april 2019
Kontakt
Christian Weile
Tlf: 24448994 - Mail: cw@kornomdrealskole.dk
Vi har to lærerstillinger til fastansættelse og to årsvikariater ledige her på Kornmod Realskole. Vi søger uddannede lærere - gerne med erfaring.

 
Til de faste stillinger skal vi have dækket nogle af følgende fag: dansk i 7. kl., tysk og kristendom. Vi er tidligt i fagfordelingen, så der vil være plads til nogle af dine ønsker. Der vil dog ikke være mulighed for matematik. Til de to årsvikariater skal vi have dækket: musik (inkl. kor, band og showtime), historie, engelsk samt dansk i 1. og 4. kl.

Kornmod Realskole er bygget på vores grundlæggende værdier om ordentlighed i fællesskabet og plads til mangfoldighed. Hos os går traditioner og udvikling hånd i hånd. Vi er Silkeborgs største privatskole med stor søgning og høje gensidige forventninger.   


Vi tilbyder en skole præget af et stærkt fagligt miljø med elever i trivsel. Her er gode arbejdsvilkår med fokus på tid til planlægningen, relationsarbejdet og skolehjem samarbejdet. Du vil blive en del af vores velfungerende fællesskab, hvor frihed og gensidig tillid styrker arbejdsglæden. Tirsdag eftermiddag er afsat til det socialpædagogiske samarbejde og onsdag eftermiddag til møder, hvor det bl.a. drejer sig om faggruppemøder, så vi holder os på forkant med nyeste viden.
Her på Kornmod Realskole har alle elever og lærere en Chromebook. Vi udvikler løbende vores pædagogiske it-strategi. Herudover arbejder vi i fællesskab med et pædagogisk projekt om læringslyst.

Vi forventer at du:


  • * brænder for dine fag og lærergerningen
    * er ambitiøs på dine elevers vegne
    * mener, at udvikling af hele mennesker kræver udvikling både af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer
    * har et undersøgende og anerkendende udgangspunkt, hvor tydelig klasseledelse og gode relationer skaber et trivsels- og læringsorienteret klassemiljø
    * mener at mangfoldighed er en styrke, som bedst udfoldes gennem et tæt samarbejde med alle parter

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Lokalt har vi besluttet, at vi tilstræber, at lærerlønnen er på niveau med lærerlønnen i Silkeborg Kommune. Inden ansættelse indhentes børneattest hos Det Centrale Kriminalregister.

Vil du vide mere, så tjek www.kornmodrealskole.dk og www.facebook.com/kornmodrealskole.
Har du spørgsmål, så kontakt skoleleder Christian Weile på cw@kornmodrealskole.dk eller telefon 24448994.

Ansøgninger med CV og relevante bilag stiles til Kornmod Realskole og sendes elektronisk til mailadressen: job@kornmodrealskole.dk


Der er ansøgningsfrist torsdag den 1. april 2019 klokken 12. Vi gennemfører ansættelsessamtaler den 4. og 8. april 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterede Jobs