Kornmod Realskole søger lærere (1)

Lærer
Sted
Kornmod Realskole
Skolegade 10 , Silkeborg
Opslået
27. februar 2020
Ansøgningsfrist
20. marts 2020
Kontakt
Christian Weile
Tlf: 24448994 - Mail: cw@kornmodrealskole.dk
Vil du være en del af vores skole? Til det nye skoleår har vi to faste lærerstillinger ledige her på Kornmod Realskole.

Vi søger uddannede lærere. Vi skal vi have dækket nogle af følgende fag: 


 • * dansk på mellemtrinnet 
  * natur & teknologi
  * musik (alm. uv., kor, frivillig sammenspil)
  * idræt
  * sprogfag (primært tysk, men også fransk og evt. engelsk)
  * billedkunst og håndværk & design i udskolingen


Vi er tidligt i fagfordelingen, så der vil være plads til nogle af dine ønsker. Der vil dog ikke være mulighed for matematik.

Kornmod Realskole er Silkeborgs største privatskole med en stor søgning. Skolen er bygget på vores grundlæggende værdier om ordentlighed i fællesskabet, plads til mangfoldighed og ambitioner om fortsat udvikling. Vi har et læringsmiljø præget af faglighed, trivsel og et stærkt fællesskab. Hos os går traditioner og nye tiltag hånd i hånd. Vi prioriterer et tæt samarbejde med forældrene med høje gensidige forventninger.  

 
Vi tilbyder en skole præget af et stærkt fagligt miljø. Her er gode arbejdsvilkår med fokus på tid til planlægningen, relationsarbejdet og skolehjem samarbejdet. Du vil blive en del af vores velfungerende fællesskab, hvor frihed, gensidig tillid og et forpligtende fællesskab styrker arbejdsglæden. 


Tirsdag eftermiddag er afsat til det socialpædagogiske samarbejde og onsdag eftermiddag til møder, hvor det bl.a. drejer sig om faggruppemøder, så vi holder os på forkant med nyeste viden.


Her på Kornmod Realskole har alle elever og lærere en Chromebook. Vi udvikler løbende vores pædagogiske it-strategi. Herudover arbejder vi i fællesskab med et pædagogisk projekt om læringslyst. 

Vi forventer at du:


 • * er uddannet lærer
  * brænder for dine fag og lærergerningen
  * er ambitiøs på alle elevers vegne
  * mener, at udvikling af hele mennesker kræver udvikling både af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer
  * har et undersøgende og anerkendende udgangspunkt, hvor tydelig klasseledelse og gode relationer skaber et trivsels- og læringsorienteret klassemiljø
  * mener at mangfoldighed er en styrke, som bedst udfoldes gennem et tæt samarbejde mellem alle parter 

 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Lokalt har vi besluttet, at vi tilstræber, at lærerlønnen er på niveau med lærerlønnen i Silkeborg Kommune. Inden ansættelse indhentes børneattest hos Det Centrale Kriminalregister.

Vil du vide mere, så tjek www.kornmodrealskole.dk og www.facebook.com/kornmodrealskole.
Har du spørgsmål, så kontakt skoleleder Christian Weile på cw@kornmodrealskole.dk eller telefon 24448994. 

Ansøgninger med CV og relevante bilag stiles til Kornmod Realskole og sendes elektronisk til mailadressen: job@kornmodrealskole.dk. Der er ansøgningsfrist fredag den 20. marts 2020 klokken 12. Vi gennemfører ansættelsessamtaler den 26. og 27. marts 2020. 

 

Relaterede Jobs