Konsulent med fokus på løn og arbejdstid for lærerne på de frie skoler

Sted
Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6, Risskov
Opslået
10. august 2018
Ansøgningsfrist
12. september 2018
Kontakt
Jette Morsing
Tlf: 87 46 91 10 - Mail: projektmedarbejder@fsl.dk
Kan du skaffe mere løn til lærerne på de frie skoler? Og kan du samtidig sætte fokus på lærernes arbejdstid?

Frie Skolers Lærerforening har de seneste år arbejdet målrettet med en lønkampagne, som skal sikre lærerne på de frie skoler højere decentral løn. Det arbejde fortsætter vi.

Samtidig vil vi sætte planlægning og opgørelse af lærernes arbejdstid på dagsordenen. Målet er at sikre lærerne ordnede arbejdstidsforhold og ikke mindst, at de får den overtidsbetaling, de har krav på.

Vi søger en projektmedarbejder, som sammen med vore øvrige konsulenter på området kan være en del af arbejdet med at nå ovenstående mål.

Stillingsindhold
Du skal blandt andet bidrage til at

 • fastholde og udvikle lønkampagnen
 • kontakte skoler uden tillidsrepræsentant og forhandle decentral løn
 • rådgive/coache tillidsrepræsentanter om decentrale lønforhandlinger
 • udarbejde analyser og statistik om lønforholdene på de frie skolers område
 • være en del af et beredskab for tillidsrepræsentanter, som er eller skal i gang med konkrete forhandlinger
 • sætte planlægning og opgørelse af arbejdstid på dagsordenen på skolerne
 • rådgive om arbejdstid til medlemmer og tillidsrepræsentanter
 • udvikle materiale om arbejdstid til intern og ekstern brug
 • deltage i medlemsmøder vedrørende arbejdstid.

Der kan herudover være øvrige medlemsrettede sagsbehandlingsopgaver.

Kvalifikationer
Vi lægger vægt på, at du

 • kender lønsystemerne - herunder decentral løn
 • kender til arbejdstid for undervisere
 • har erfaring med forhandling - især på face to face-niveau
 • kan forhandle med modparter med vidt forskellig baggrund, holdninger og tilgang
 • evner at være fleksibel og skifte kurs og strategi, når det er nødvendigt
 • har gode analytiske evner
 • er vedholdende og saglig.

Erfaring med projekt- og kampagnearbejde vil være en fordel. Det samme gælder erfaring med organisationsarbejde, arbejde i en politisk organisation eller arbejde som tillidsrepræsentant. Hvis du desuden har (lærer-)erfaringer fra de frie skoler, tæller det på plussiden.

Dine samarbejdsevner, din tilgang til jobbet, din gennemslagskraft og personlige egenskaber i øvrigt vil vi gerne have mulighed for at danne os et indtryk af gennem din ansøgning og en eventuel samtale.

Vilkår
Vi tilbyder et afvekslende job i en spændende organisation, hvor din hverdag bliver præget af et godt og tæt samarbejde med chef og kolleger i en åben og uformel tone.

Vi tilbyder en tidsbegrænset stilling i perioden 1. november 2018 – 31. marts 2021 med attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Lærerforenings konsulentklub.

Konsulenterne er ansat uden højeste tjenestetid, men med udgangspunkt i en 35 timers arbejdsuge. Pr. 1. oktober 2018 er den årlige start- og slutløn kr. 486.000 hhv. kr. 602.000 i runde tal.

Frie Skolers Lærerforening betaler et pensionsbidrag på 16,9% til vores pensionsordning. Hertil kommer en række attraktive medarbejderordninger, blandt andet kantine, zoneterapi/massage m.v.

Du skal bo inden for pendlerafstand fra Risskov, hvor din daglige arbejdsplads vil være. Desuden skal du være indstillet på, at der kan være en del rejseaktivitet og arbejde på skæve tider.

Ansøgning
Ansøgning med relevante bilag mailes i pdf-format til projektmedarbejder@fsl.dk senest den 12. september 2018 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler den 21. september 2018.

Tiltrædelse 1. november 2018.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forhandlingschef Jette Morsing eller faglig stedfortræder Kirsten Herskind på tlf. 8746 9110.

Relaterede Jobs