Kolding Friskole søger skoleleder

Leder
Sted
Kolding Friskole
Bramdrupskovvej 25 , Kolding
Opslået
8. januar 2019
Ansøgningsfrist
31. januar 2019
Kontakt
Bente Ryberg
Tlf: 75535822 - Mail: bente@koldingfriskole.dk
”Lige i kanten af den skønne Marienlundsskov – ligger der et lille hvidt hus, hvor der er højt til loftet og plads til alle…..” Dette kunne være starten på et eventyr, eller en fortælling…. Netop ”fortællingen” er et af Kolding Friskoles kendetegn. Skolen ved kanten af skoven søger en skoleleder. En leder med den rette blanding af handlekraft, nytænkning og indsigt i friskoleværdier. Der sammen med elever, medarbejdere og forældre vil videreudvikle det pædagogiske, sociale og faglige friskolemiljø.

På Kolding Friskole bestræber vi os på at møde hinanden med en anerkendende tilgang, med den ligeværdige samtale, som det vigtigste redskab. Fundamentet for vores skole er et forpligtende fællesskab, glæde og tryghed for den enkelte. Skolen vægter – foruden det boglige – de kreative og musiske fag højt. Morgensang, fortælling og projektarbejdsformen er kendetegnede for skolen. Se mere om vores skole og værdigrundlaget på:

www.koldingfriskole.dk

  • Du skal have mod til at holde fast i friskoletanken
  • Du skal være struktureret og have økonomisk og administrativ indsigt
  • Du skal kunne se de enkeltes ressourcer og evner - og få disse til at vokse - både for elever og ansatte
  • Du skal være autentisk og kunne skabe bæredygtige relationer og et trygt læringsmiljø
  • Du skal være tydelig og klar i din kommunikation og kunne skabe medejerskab af beslutninger
  • Du skal tage del i undervisningen og møde eleverne i børnehøjde
  • Du skal i samarbejde med medarbejderne og bestyrelsen sikre, at vi når de mål, vi sætter os
  • Du skal fortsætte profileringen af Kolding Friskole
     

Ansættelse efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Tiltrædelse efter aftale, dog senest 1/8-2019 Aflønning i intervallet kr. 433.948 - 520.315 (beløb pr. år okt. 2018) Første samtalerunde forventes afviklet i februar.

Ansøgningen sendes til bestyrelsesformanden Michael Bjørn på mail:

mb20212288@googlemail.com senest 31.01-2019.

Yderligere information, spørgsmål - eller behov for rundvisning, kontakt bestyrelsesformand Michael Bjørn på ovenstående mail eller tel. 27 537 515 eller konstitueret souschef Bente Ryberg på mail:

bente@koldingfriskole.dk eller tel. 75 535 822

Fakta om Kolding Friskole: Skolen rummer pt 192 børn fordelt fra 0. – 9. klasse samt en SFO med ca. 90 børn Der er 25 ansatte, heraf 14 lærere, 6 SFO- medarbejdere og 5 TAP medarbejdere Skolen ligger logistisk godt, i et område med mange børnefamilier Konstant tilgang af nye elever på venteliste Sund økonomi der giver mulighed for afvikling af nye projekter Kompetente administrative medarbejdere Fantastisk medarbejdergruppe med kæmpe engagement og høj faglighed Stor forældreopbakning - der hvert år gør det muligt at skabe store events

På Kolding Friskole er vi stolte af: Fællesskabet og seje folk der tør

Elevernes gode skole- og naturliv At vi er gode til at høre børnene og styrke dem i troen på sig selv Alle vores projekter, teater, Julestue, Musik i skoven osv. Den høje faglighed - samtidig med at vi har en kreativ og musikalsk skole med spændende projekter At tidligere personale og forældre roser skolen Det initiativ og den opbakning som forældrene viser til skolens arrangementer Når gamle elever kigger forbi for at hilse på deres gamle lærere At vi ser det hele menneske og at folk der har været på besøg på skolen glæder sig til at starte på Kolding Friskole At vi giver frihed til den enkelte trods forskellighed At se, at vi har en tryg børneflok med gå-på-mod, selvværd og lysten til at lære

At vi på Kolding Friskole tør være anderledes end andre skoler

 

Relaterede Jobs