Kochs Skole søger skoleleder

Leder
Sted
N. Kochs Skole
Skt. Johannes Alle 4, Aarhus C
Opslået
10. december 2018
Ansøgningsfrist
4. januar 2019
Kontakt
Mette Bojer Madsen
Tlf: 29999153 - Mail: ta@kochs.dk
Vi søger en visionær og faglig stærk skoleleder. Er det dig, der sammen med skolens engagerede medarbejdere kan styrke fællesskaber, virkelyst, kreativitet og høj faglighed blandt vores nysgerrige børn? På Kochs Skole danner vi livsduelige børn og unge, der er fagligt stærke, evner at samarbejde, kommunikere, løse problemer, tænke kritisk og være kreative, så de som demokratisk dannede kan være og virke i verden.

 

Vi søger

 

En strategisk og ambitiøs leder, som i tæt samarbejde med ledergruppen kan:

 

 • udvikle skolen med blik for vores børns fremtid
 • tage udgangspunkt i skolens værdigrundlag
 • styrke den pædagogiske ledelse og understøtte en læringskultur, hvor børnenes læring og trivsel er i fokus
 • prioritere skolens globale udsyn og konsolidere den internationale afdeling
 • skabe sammenhængskraft gennem skoleforløbet og mellem skolens afdelinger
 • understøtte professionaliseringen af lærernes samarbejde
 • sikre fortsat høj trivsel og et stærkt arbejdsmiljø for de ansatte
 • modernisere det fysiske læringsmiljø

 

Dine stærke kompetencer

 

 • faglig og pædagogisk ledelse
 • økonomi, strategi og pædagogik - og deres tætte sammenhæng
 • professionel organisationsudvikling
 • at igangsætte, styre og afslutte processer
 • intern og ekstern kommunikation
 • samarbejdet med bestyrelse, forældre og eksterne samarbejdspartnereDet er en forudsætning, at du har ledelseserfaring og gerne lederuddannelse. 
 • Desuden har du solid indsigt og erfaring i uddannelsesområdet. Som person har du gode samarbejdsevner, er ambitiøs og vedholdende. Du er modig, ansvarlig, lyttende og anerkendende. Du er synlig i skolens hverdag, har humor og blik for fællesskabet.
 •  

Om os

Kochs Skole er placeret centralt i Aarhus og har 608 elever og 84 medarbejdere. Skolens elever er fordelt på to spor fra 0. til. 9. klasse, et internationalt spor med aldersintegrerede grupper og et 10. klasse center med fire klasser.

 

Stillingen ønskes besat den 1. april 2019 (eller snarest herefter). For yderligere oplysninger omkring stillingen kan du kontakte:

bestyrelsesformand Mette Bojer Madsen på 29999153 / mette.bojer.madsen@gmail.com eller administrativ leder Palle Munk på 61369907/ palle.munk@skolekom.dk.

 

Ansættelsesproces og løn

Ansøgning og CV sendes som samlet pdf-fil til ta@kochs.dk – eventuelt som sikker mail - senest fredag den 4. januar 2019 kl. 12.00.

 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Aflønning sker i intervallet: 471.989 - 568.218 kr. (okt. 2018). Hertil kommer personligt aftalte tillæg samt pensionsordning (17,3 % pension i Lærernes Pension eller en tjenestemandslignende pensionsordning afhængig af kandidatens nuværende forhold).

 

Vi forventer at afholde første og anden samtalerunde henholdsvis den 15. og 28. januar 2019. Ansøgere, som går videre til anden runde, skal være indstillet på at gennemføre erhvervs-psykologiske test, og at der indhentes referencer.

 

 

 

Relaterede Jobs