Juridisk konsulent med flair for sagsbehandling og medlemsrådgivning

Sted
Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6, Risskov
Opslået
27. maj 2019
Ansøgningsfrist
14. juni 2019
Kontakt
Jette Morsing
Tlf: 8746 9110 - Mail: job@fsl.dk
Frie Skolers Lærerforening søger en juridisk konsulent, der sammen med vore øvrige dygtige jurister kan varetage diverse opgaver inden for særligt det ansættelsesretlige område.

Stillingsindhold
Frie Skolers Lærerforening bistår hvert år mange hundrede medlemmer med rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med ansættelse, opsigelser, advarsler og andre uoverensstemmelser inden for det ansættelsesretlige område. Vi søger en juridisk konsulent, der kan indgå i vores team af dygtige jurister, som primært løser denne type opgaver, men også indgår i anden faglig sagsbehandling. Sagsbehandlingen sker skriftligt, pr. mail og telefonisk samt ved møder med medlemmer og skoler.

Derudover skal konsulenten arbejde med foreningens vedtægter og øvrige foreningsretlige opgaver, undervise medlemmer og tillidsvalgte i forskellige juridiske emner og udarbejde juridiske oplæg til både internt og eksternt brug.

Kvalifikationer
Du er sandsynligvis uddannet jurist, men du kan også have erhvervet dig de kompetencer, vi søger, fra arbejde med ansættelsesret og medlemsrådgivning.
Du skal have empati, være god til at vejlede medlemmer, der er i en vanskelig situation, have gode forhandlingsevner og øje for at søge den bedst mulige løsning for medlemmet under hensyntagen til dels juraen, dels de særlige forhold, der gælder på de frie skolers område. Erfaring med den foreningsretlige jura vil være en fordel.

Du skal være skarp i både mundtlig og skriftlig kommunikation, og du skal ikke mindst brænde for i en ofte uforudsigelig arbejdsdag selvstændigt at give vores medlemmer den bedst mulige betjening. Samtidig skal du have forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i en politisk ledet organisation, hvor du skal kunne indgå i dialog med Frie Skolers Lærerforenings valgte ledelse og tillidsfolk.

Endelig skal du være god til at samarbejde med kollegerne, videndele og i det hele taget bidrage til udviklingen af Frie Skolers Lærerforenings sekretariat i både det medlemsrettede arbejde og som arbejdsplads.

Dine samarbejdsevner, din tilgang til jobbet og personlige egenskaber i øvrigt vil vi gerne have mulighed for at danne os et indtryk af gennem din ansøgning og en eventuel samtale.

Vilkår
Vi tilbyder en fuldtidsstilling med attraktive løn- og ansættelsesvilkår iht. overenskomst mellem Frie Skolers Lærerforening og konsulentklubben. Konsulenterne er ansat uden højeste tjenestetid, men med udgangspunkt i en 35-timers arbejdsuge. Pr. 1. april 2019 er den årlige start- og slutløn kr. 491.556 hhv. kr. 611.640. Der er et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag til vores fælles pensionsordning på 16,9%. (pr. 1. oktober 2019 17,3 %). Hertil kommer en række attraktive medarbejderordninger med telefon, kantineordning m.m.
Du skal bo inden for eller være villig til at flytte til pendlerafstand fra Risskov, hvor din daglige arbejdsplads vil være. Du skal være indstillet på en til tider stor rejseaktivitet og arbejde på skæve tidspunkter.

Ansøgning
Din ansøgning med relevante bilag sendes i pdf-format pr. mail til job@fsl.dk senest den 14. juni 2019 kl. 8.00. Vi udvælger og indkalder kandidater til samtaler senest den 20. juni. Samtalerne holdes den 24. juni – en eventuel anden samtalerunde vil finde sted den 26. juni.

Tiltrædelse 1. august.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos forhandlingschef Jette Morsing eller konsulent Inge-Marie H. Pedersen, tlf. 8746 9110.

Frie Skolers Lærerforening er fagforeningen for 10.000 lærere og børnehaveklasseledere på de frie grundskoler og efterskoler. Frie Skolers Lærerforenings sekretariat ligger på Ravnsøvej 6, 8240 Risskov, og foreningen beskæftiger cirka 40 medarbejdere. 

Relaterede Jobs