Humlebæk lille Skole søger dygtig og engageret dansklærer til indskolingen

Lærer
Sted
Humlebæk Lille Skole
Boserupvej 101 , Humlebæk
Opslået
4. april 2019
Ansøgningsfrist
1. maj 2019
Kontakt
Lis T. Kallesen
Tlf: 49191029 - Mail: humlebaek@lilleskoler.dk
Vi søger en engageret og kompetent dansklærer, der skal varetage klasselærerfunktionen i vores kommende 1. klasse. Derudover vil der være timer i vores øvrige indskolingsklasser afhængigt af fagkompetencer.


Vi søger en uddannet lærer, der er både praktisk og teoretisk velfunderet. Du har en naturlig autoritet som klasseleder og er god til at skabe kontakt og relation til den enkelte elev.


Du skal indgå i et teamsamarbejde med indskolingslærerne omkring eleverne og være en aktiv deltager i lilleskolens fællesskabskultur, hvor elev- og forældreinddragelse vægter højt. Som person må du gerne være sprudlende og dynamisk. Det falder dig naturligt at arbejde med både det sociale, personlige og det faglige i en kombination.


Forældresamarbejdet er en væsentlig del af skolens dagligdag. Derfor skal du have en løbende dialog med skolens forældre, og i den forbindelse stå på sikker grund i forhold til at kunne kommunikere om din undervisning og klasseledelse.
Humlebæk lille Skole er en skole med 186 elever, der hviler på et stærkt værdigrundlag, hvor børnenes tryghed og trivsel er højt prioriteret. Vi er et lille lærerkollegie og derfor er samarbejde og et højt engagement vigtigt. Vi tilbyder et godt fællesskab, hvor både det faglige og sociale fylder i vores daglige samvær.


Vores arbejdsplads er præget af stor frihed og tillid til den enkelte medarbejder. Det betyder blandt andet, at du selv disponerer over din forberedelsestid, som lyder på 400 timer om året ved en fuldtidsstilling. Der er aftalt et undervisningsloft på 25 lektioner om ugen.


Du kan læse mere om os på skolens hjemmeside: www.hbls.dk


Stillingen er en 80 % ansættelse – evt. med mulighed for fuld tid. Ansættelsen er pr. 1. august 2019, og sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og FSL. For yderligere information: Kontakt skoleleder Lis Türck Kallesen, tlf. 49 19 10 29. Ansøgning med relevante bilag mailes til: humlebaek@lilleskoler.dk senest onsdag d. 1. maj kl. 12, og ansættelsessamtaler finder sted i uge 19.

 

Relaterede Jobs