Humlebæk lille Skole søger dansklærer

Lærer
Sted
Humlebæk Lille Skole
Boserupvej 101 , Humlebæk
Opslået
9. januar 2020
Ansøgningsfrist
23. januar 2020
Kontakt
Lis Kallesen
Tlf: 49191029 - Mail: humlebaek@lilleskoler.dk
Vi søger en engageret og kompetent dansklærer, der blandt andet skal varetage klasselærerfunktionen i vores 8. klasse samt biologi i udskolingen.

Du er uddannet lærer og er både praktisk og teoretisk velfunderet. Du har en naturlig autoritet som klasseleder og er god til at skabe kontakt og relation til den enkelte elev.


Du skal indgå i et teamsamarbejde med udskolingslærerne omkring eleverne og være en aktiv deltager i lilleskolens fællesskabskultur.
Det falder dig naturligt at arbejde med både det sociale, personlige og faglige aspekt af lærergerningen.


Forældresamarbejdet er en væsentlig del af skolens dagligdag. Derfor skal du have en løbende dialog med skolens forældre, og i den forbindelse stå på sikker grund i forhold til at kunne kommunikere om din undervisning og klasseledelse.


Humlebæk lille Skole er en skole med 190 elever, der hviler på et stærkt værdigrundlag, hvor børnenes tryghed og trivsel er højt prioriteret. Vi er et lille lærerkollegie og derfor er samarbejde og et højt engagement vigtigt. Vi tilbyder et godt fællesskab, hvor både det faglige og sociale fylder i vores daglige samvær.


Vores arbejdsplads er præget af stor frihed og tillid til den enkelte medarbejder. Det betyder blandt andet, at du selv disponerer over din forberedelsestid, som lyder på 400 timer om året ved en fuldtidsstilling, samt mulighed for at tage to hjemmearbejdsdage om året. Vi har et undervisningsloft på 25 lektioner om ugen.


Du kan læse mere om os på skolens hjemmeside: www.hbls.dk


Stillingen er en 100 % ansættelse. Ansættelsen er pr. 1. marts 2020, og sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og FSL. For yderligere information: Kontakt skoleleder Lis Türck Kallesen, tlf. 49 19 10 29.


Ansøgning med relevante bilag mailes til: humlebaek@lilleskoler.dk senest onsdag d. 23. januar kl. 12. Ansættelsessamtaler finder sted d. 27. og 28. januar.

 

Relaterede Jobs