Holbæk Lilleskole søger skoleleder

Leder
Sted
Holbæk Lille Skole
Stenhusvej 22 A , Holbæk
Opslået
29. april 2020
Ansøgningsfrist
13. maj 2020
Kontakt
Gitte Simonsen
Tlf: 29295477 - Mail: gitte@hls.dk
Holbæk Lilleskoles leder gennem mange år har valgt at gå på pension. Derfor søger vi en visionær, engageret og pædagogisk velfunderet skoleleder til at indgå i det daglige ledelsesteam og samarbejde med personale, børn, forældre og bestyrelse. En leder, der er klar til at stå i spidsen for en kulturbærende dannelsesinstitution, som bygger på lige dele tradition og nytænkning.

 

Om skolen:


Holbæk Lilleskole er en eksamensfri, fri grundskole startet i 1981, der står på et solidt
fundament, og som bygger på et forpligtende fællesskab og demokratisk dannelse.
Vi har specialundervisningsprofil og et alsidigt elevgrundlag på ca. 300 elever fra 0. til 10.
klasse. Skolen er inddelt i seks selvstyrende teams, som forventer en leder, der har indblik i
deres arbejde, og som udviser engagement ved løbende deltagelse i teammøder,
forældremøder, arrangementer m.v.


Skolen har stærke traditioner og bygger på værdier omkring nærhed, nysgerrighed,
kreativitet, fordybelse, leg og udvikling. Vi prioriterer projektarbejde, tværfaglighed og
aldersintegreret undervisning. Det ses både afspejlet i skemastrukturen og fagenes indhold.
Skolen har desuden sin egen musikskole.

Din profil:


Vi søger en leder, der med forståelse for skolens fundament og værdigrundlag brænder for
at videreudvikle en levende skole med en engageret gruppe ansatte, elever, forældre og
bestyrelse.
Du skal have indlevelsesevne og ønske at være med til at skabe en skole, der danner en
tryg ramme om dannelse af selvstændige, nysgerrige, refleksive og livsduelige børn og
unge.

Vi forventer:


en ansøger med dokumenteret, relevant skoleledererfaring og gerne relevant
lederuddannelse.
at du har solid pædagogisk erfaring og uddannelse
at du prioriterer kompetenceudvikling af medarbejderne
at du er indstillet på at sætte dig selv i spil og har en anerkendende tilgang med en
åben dialog og omgangsform
at du har lyst til at samarbejde med en engageret bestyrelse

Dine opgaver:


Som skoleleder får du ledelsesansvar for ca. 30 engagerede, dedikerede og fagligt stærke
lærere og pædagoger, der arbejder i selvstyrende teams.
Din vigtigste opgaver er at udvikle og fastholde et gunstigt miljø for læring og trivsel hos alle
med skolens værdigrundlag som udgangspunkt samt, at du i fællesskab med bestyrelsen
driver og sikrer den strategiske ledelse.

Foruden den daglige drift, bliver det helt konkret skolelederens opgave at:

Initiere, rammesætte og facilitere arbejdet omkring udvikling af skolens egne prøve og evalueringsformer - igangsættes med skoleåret 20/21
Sikre og varetage pædagogisk nærledelse gennem udvikling og implementering af
en strategi for central og decentral pædagogisk ledelse
Færdiggøre implementeringen af HLS’ udviklingsplan frem til sommeren 2021
At være drivkraften bag et 360 graders eftersyn af vores nuværende ledelsesstruktur

Relevante bilag kan downloades på HLS’ hjemmeside www.hls.dk

 

Ansættelse:


Den ny skoleleder forventes at starte 1.8.2020 - løn og ansættelsesvilkår på gældende
overenskomst samt efter forhandling med bestyrelsen. Resultatløn kan indgå.

Der er ansættelsessamtaler 19.+20. maj, 2. runde afholdes 25. maj på Holbæk Lilleskole.

Skolelederen ansættes med reference til bestyrelsen.

Vi ser gerne, at du besøger skolen. For aftale om besøg, spørgsmål og yderligere
information kontaktes administrative leder Gitte Simonsen på 2929 5477/ gitte@hls.dk eller
bestyrelsesformand Mikkel Thorning på 2618 3305/ mikk00b9@hls.dk.

Vi opfordrer alle interesserede - uanset alder, køn, religion og etnisk oprindelse til at søge
stillingen.

Ansøgningsfrist senest den 13.05.2020 på skolens mail lilleskole@hls.dk vedhæftet
relevante bilag________________________________________________________________________________________________________________________

 

Relaterede Jobs