Holbæk Lille Skole søger lærer

Lærer
Sted
Holbæk Lille Skole
Stenhusvej 22 A , Holbæk
Opslået
12. juni 2019
Ansøgningsfrist
24. juni 2019
Kontakt
Calle Nørvig
Tlf: 59450045 - Mail: lilleskole@hls.dk
Holbæk Lilleskole søger en lærer til matematik, natur/teknik og håndarbejde.

Holbæk Lilleskole er en af landets ca. 55 lilleskoler. Vi lægger vægt på pædagogisk nysgerrighed og udvikling. Skolen har ca. 300 elever i ét spor fra 0. til 7. klasse, og to spor fra 8. til 10. klasse.

Lærernes arbejde er organiseret i fire selvstyrende team, der knytter sig til følgende klasser: 0.- 2. kl., 3. – 5. kl., 6. – 7. kl. og 8. – 10. kl. Vi har en høj grad af forældreinddragelse og dialog og arbejder ud fra et værdigrundlag baseret på demokratisk dannelse og fællesskab.

Vi har en ledig lærerstilling til skoleåret 2019/2020.

Vi søger en lærer, der kan dække følgende fag: matematik, natur/teknik og håndarbejde i 3. - 7 kl.

For at blive ansat hos os, er det vigtigt at du:


 • * Er læreruddannet
  * Vægter demokrati, dannelse og fællesskab højt i din undervisning
  * Ønsker at indgå i et udbygget og tæt teamsamarbejde med både lærere og pædagoger.
  * Er dygtig, kreativ og udviklingsorienteret
  * Kan undervise i tværfaglige forløb fra 6. - 10. klasse
  * Arbejder med elevinddragelse
  * Kan deltage i skolens lejrskoleaktiviteter


Vi tilbyder:


 • * en velfungerende skole med høj søgning og god forældreopbakning
  * et godt arbejdsklima med teamsamarbejdet som omdrejningspunkt
  * en velorganiseret undervisning i fleksible rammer
  * gode muligheder for din professionelle, faglige udvikling
  * høj grad af selvstændighed i planlægning af undervisningen


Ansættelsen er en varig fuldtidslærerstilling med tiltrædelse 1. august 2019. Yderligere oplysninger om skolen på vores hjemmeside www.hls.dk og på telefon 59 45 00 45 hos skoleleder Calle Nørvig. Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Skriftlig ansøgning sendes elektronisk til lilleskole@hls.dk, mærket: ”Lærerstilling” Den skal være os i hænde senest mandag d. 24. juni 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag i uge 26.

 

 

Relaterede Jobs