Gylling Efterskole søger forstander

Leder
Sted
Gylling Efterskole
Hovedgaden 29 , Odder
Opslået
23. januar 2023
Ansøgningsfrist
8. marts 2023
Kontakt
Annette Dam Andersen
Tlf: 20902022 - Mail: ge@gylling-efterskole.dk
På Gylling Efterskole brænder vi for at gøre en afgørende menneskelig og faglig forskel for de ordblinde unge, hvis veje vi krydser et skoleår eller to. Hos os vil du blive en del af en succesfuld skole med stærke rødder i det Grundtvig-Koldske skole- og menneskesyn, hvor forpligtende fællesskab, ligeværd, dialog og positive forventninger til hinanden er nøgleord. Vi er Danmarks største ordblindeefterskole, og vores ambition er at sende vores unge mennesker styrkede videre i livet.


Vi er 134 skønne unge mennesker og 35 engagerede medarbejdere på skolen. Vi ligger geografisk midt i landet og har unge fra kommuner på tværs af hele Danmark. Vi er en populær skole med stor søgning, god økonomi og tidssvarende faciliteter.

Vi søger en dygtig forstander – evt. forstanderpar, som med høj faglighed og erfaring inden for ledelse kan tiltræde Gylling Efterskole 1. maj 2023. Vores forstanderpar gennem de sidste 10 år har søgt nye udfordringer, og vi har derfor brug for en ny engageret leder, der brænder for at arbejde med unge i læse- og skrivevanskeligheder og har god forståelse for efterskoleformen og de vilkår og muligheder det giver.

Vi tilbyder:
* fantastiske kolleger med højt ambitionsniveau inden for alle faggrupper på skolen
* en erfaren og engageret bestyrelse
* et spændende og ambitiøst pædagogisk miljø
* godt samarbejde på tværs af alle faggrupper
* gode faciliteter i skønne omgivelser
* en skole med tydelige rammer og retning
* mulighed for faglig opdatering og efteruddannelse

Vi ønsker en forstander der:
* har ledelseserfaring fra skoleverdenen
* har relevant pædagogisk og gerne ledelsesmæssig uddannelse
* besidder gode økonomiske og administrative kompetencer
* arbejder ud fra et mulighedssyn
* er visionær og udviklingsorienteret
* er inddragende og har lyst og evne til samarbejde
* er tydelig og formår at sætte retning
* er synlig og nærværende i dagligdagen
* er udadvendt og imødekommende

Som forstander på Gylling Efterskole vil du primært få hovedansvaret for:
* den daglige ledelse af skolen i samarbejde med skolens viceforstander og afdelingsleder
* skolens økonomi og drift
* skolens fortsatte udvikling i samarbejde med bestyrelse, øvrig ledelse og medarbejdere
* ledelse af skolens medarbejdere herunder medarbejdernes udvikling og trivsel
* samarbejdet med forældre, relevante aktører i lokalområdet, faglige netværk samt eksterne samarbejdspartnere

Som forstander vil du desuden blive en aktiv del af efterskolelivet og indgå i fx morgensang, fortælletimer, fællesmøder, sangtimer, besøgsaftener, skolerejser osv.

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelse som forstander sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet, LC og CO10, samt organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv. Lønindplacering forventes at ligge i intervallet mellem kr. 521.967 og 604.405 + forhandling om engangsvederlag.
I forbindelse med indstilling til ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.
Der vil være mulighed for forstanderbolig med overdragelse 1. oktober.

Yderligere information:
Hvis du ønsker at høre mere om skolen og stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Annette Dam Andersen på tlf.: 20 90 20 22, konsulent i Genitor Camilla Sommer Thomsen på tlf.:  31 18 87 36, eller viceforstander Anne Friis Theede på tlf.: 40 45 04 09.
Du kan også læse mere om vores dejlige skole på www.gylling-efterskole.dk
Du er velkommen til at kontakte os med henblik på en fremvisning af skolen – der vil være mulighed for diskret fremvisning i uge 6 og 7.

Ansættelsesforløb:
Du kan ansøge via Genitor ved at klikke her
Ansøgningsfristen er onsdag den 08.03 2023.
Ansættelsesudvalget består af bestyrelsen, viceforstander, TR, AMR, lærerrådsformand, kontorleder, køkkenleder og teknisk serviceleder.

Vi afholder 1. samtale den 14.03 2023 og 2. samtale den 23.03 2023. Inden 2. samtale vil der blive gennemført et testforløb samt indhentet referencer. Inden 2. samtale vil du også blive stillet en opgave.


Relaterede Jobs