Gødvad Efterskole søger viceforstander

Leder
Sted
Gødvad Efterskole
Stavangervej 2 , Silkeborg
Opslået
22. april 2021
Ansøgningsfrist
17. maj 2021
Kontakt
Gødvad Efterskole
Tlf: 86820811 - Mail: info@goed.dk
Da Gødvad Efterskoles dygtige viceforstander går på pension pr. 1. oktober 2021, søger vi en ny vice­ forstander, som kan indgå i skolens ledelsesteam. Ledelsesteamet består af forstander, viceforstander og den pædagogiske afdelingsleder.


Viceforstanderen er stedfortræder for skolens forstander. Ledelses­ teamet arbejder tæt sammen i dagligdagen med masser af sparring, faste ledelsesmøder mv. Viceforstanderen har ansvaret for at varetage en lang række administra­ tive og økonomiske funktioner, der kan understøtte skolens samlede pædagogiske og efterskolemæssige virke for unge med særlige behov.


Stillingen omfatter både admini­ strative og pædagogiske opgaver. Derudover er viceforstanderen en naturlig del af efterskolelivet med undervisning, personalemøder, vagter, fællestimer mv. Stillingen er pr. 1. august 2021.

Ansøgninger med diverse bilag sendes som en samlet PDF-fil til ansoeg1@goed.dk senest mandag den 17. maj kl. 10.00.

Se hele beskrivelsen af stillingen på goed.dk/ledige-stillinger


Om Gødvad Efterskole:
Gødvad Efterskole i Silkeborg hen­ vender sig til unge med indlærings­ vanskelighederog særlige behov. Skolen arbejder med en praktisk undervisning som indgangsvinkel til den boglige undervisning.
Se mere om skolen på goed.dk

 

 

 

 

Relaterede Jobs