Frie Skolers Lærerforening søger studentermedhjælpere

Sted
Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6, Risskov
Opslået
19. marts 2020
Ansøgningsfrist
5. april 2020
Kontakt
Nils Tjell
Tlf: 51 25 73 62 - Mail: studenterjob@fsl.dk
To studentermedhjælpere søges til fagforeningen for lærerne på de frie grundskoler og efterskoler.

Frie Skolers Lærerforening er fagforeningen for over 10.000 lærere og børnehaveklasseledere på de frie grundskoler og efterskoler. Foreningens sekretariat ligger på Ravnsøvej 6 i Risskov og beskæftiger cirka 40 medarbejdere.Frie Skolers Lærerforening er den eneste større faglige organisation med hovedsæde i Aarhus. Læs mere på vores hjemmeside www.fsl.dk.

Om stillingen
Hos Frie Skolers Lærerforening stiller vi store krav til vores studentermedhjælpere, og derfor skal du være dygtig. Til gengæld tilbyder vi et job med en masse spændende og relevante opgaver, der vil ruste dig til arbejdslivet, når du er færdiguddannet. Hos os løser studentermedhjælperne nemlig ikke bare de opgaver som ingen andre gider. Studentermedhjælperne er en vigtig del af sekretariatet og løser mangfoldige opgaver, hvor der er brug for forskellige kompetencer.

Vi vil gerne ansætte to nye studentermedhjælpere, og disse vil indgå i et tæt samarbejde og varetager opgaver primært i relation til udarbejdelse af notater og kvantitativt analysearbejde. Dit arbejde er vigtigt for foreningen og medvirker til at kvalificere både drøftelser og beslutninger i ledelsen og hovedbestyrelsen.

Dine opgaver vil være en kombination af eksempelvis udtræk/opgørelser, som indgår i et fast årshjul og ad hoc-opgaver, som ofte har at gøre med et behov for konkret viden/talmateriale i forhold til en konkret problemstilling eller forespørgsel.

Herudover vil der være mulighed for at bidrage til blandt andet rapportskrivning på større projekter. Fælles for både store og små opgaver er, at de løses i en organisation, hvor der er kort afstand fra dig til konsulenter, politikere og ledelse. I vil ligeledes have tæt samarbejde med flere af konsulenterne.

Om dig
Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, for eksempel statskundskab eller økonomi, og du:

  • Har en stærk analytisk sans
  • Er dygtig til kvantitativ metode / databehandling
  • Har stærke excel-egenskaber
  • Har skarpe skriftlige og mundtlige formidlingsevner
  • Evner at arbejde både selvstændigt og i teams
  • Har lyst til – og er god til - at lære nyt og sætte dig ind i nye områder
  • Er engageret og spændt på at se, hvad dine kompetencer kan bruges til ”uden for murene”

Ansættelsesvilkår
Opstart hurtigst muligt. Vores to studentermedhjælpere i lignende stillinger stopper til sommer, og det er afgørende, at der bliver mulighed for en oplæringsperiode.
Der tilstræbes en arbejdsuge på gennemsnitligt 10 timer ugentligt. Jobbet kan tilpasses fleksibelt i forhold til undervisning, eksamensperioder med mere, men du vil som udgangspunkt skulle arbejde på sekretariatet inden for normal arbejdstid de dage, hvor du er hos os.

Studentermedhjælpere hos Frie Skolers Lærerforening følger DJØF’s overenskomst for ansatte i staten. Vi ser gerne, at du som udgangspunkt har mulighed for at være hos os i 1½-2 år.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, CV, eksamenspapirer og eventuelt andre relevante dokumenter sendes til studenterjob@fsl.dk senest søndag den 5. april 2020. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag 15. april og/eller torsdag 16. april. Der tages forbehold for hele situationen omkring COVID-19.

Kontakt
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Nils Tjell, konsulent, på telefon 51 25 73 62, eller via mail: ntj@fsl.dk
eller vores studentermedhjælpere Lasse lnj@fsl.dk og Peter pwc@fsl.dk

 

Der er tid og plads til at lære. Jeg har specielt haft stort gavn af, at der har været tid til at fordybe mig i forskellige opgaver, hvorfor jeg eksempelvis har fået indgående kendskab til Excel”.

Studentermedhjælper hos Frie Skolers Lærerforening.

Jeg føler, at mit arbejde er vigtigt. Man har fornemmelsen af, at ens analyser og fund rent faktisk bliver brugt til at træffe beslutninger ud fra. Det er enormt motiverende, at sekretariat er indstillet på at høre og gøre brug af ens synspunkter

Studentermedhjælper hos Frie Skolers Lærerforening.

Relaterede Jobs