Frie Skolers Lærerforening søger stud.jur til spændende studiejob (vikariat)

Sted
Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6, Risskov
Opslået
25. september 2019
Ansøgningsfrist
17. oktober 2019
Kontakt
Malene W. Stranddorf
Tlf: 25 30 73 39 - Mail: mws@fsl.dk
Ansøgningsfrist senest den 17. oktober 2019

Frie Skolers Lærerforening er fagforeningen for lærere og børnehaveklasseledere på de frie grundskoler og efterskoler. Vi har godt 10.000 medlemmer og beskæftiger ca. 40 medarbejdere på Frie Skolers Lærerforenings sekretariat på Ravnsøvej 6 i Risskov. Frie Skolers Lærerforening er den eneste større faglige organisation med hovedsæde i Aarhus. Læs mere på vores hjemmeside.

Om stillingen
Som stud.jur. vil din primære opgave være, i samarbejde med foreningens konsulenter, at gennemgå medlemmers lønsedler og feriepengeafregninger i forbindelse med fratrædelse. Du skal gennemgå en sag eller fratrædelsesaftale og sikre, at alt er udbetalt korrekt i henhold til fratrædelsesaftalen og gældende regler i ferieloven. Såfremt der i en sag opstår tvivlsspørgsmål eller der konstateres uregelmæssigheder, vil du skulle kontakte skolen (arbejdsgiveren). Du vil også være i dialog med medlemmerne om behandlingen af deres sag.

Efter nærmere aftale vil der kunne være andre opgaver eksempelvis opgaver relateret til GDPR.
Du vil få indsigt i arbejdet i en faglig organisation herunder især i arbejdet med ferieloven, men også i opsigelsesregelsæt og fratrædelsesaftaler.
Det forudsættes, at du kan arbejde selvstændigt. Der vil være tale om mange beregninger, så kendskab til Excel på brugerniveau vil være en fordel.

Om dig
Du er i gang med en relevant videregående juridisk uddannelse. Derudover søger vi en kandidat der:

  • Har stærke juridiske kompetencer – særligt på de ovennævnte områder
  • Er metodisk og grundig
  • Evner at arbejde selvstændigt (og i projektgrupper)
  • Er empatisk og har indlevelsesevne og kan indgå i dialog med både medlemmer og skoleledelser
  • Har lyst til – og er god til - at lære nyt og sætte dig ind i nye områder
  • Er engageret og spændt på at se, hvad dine kompetencer kan bruges til ”uden for murene”

Ansættelsesvilkår
Vi håber, du kan begynde hos os i november 2019, men er fleksible i forhold til opstart. Der tilstræbes en arbejdsuge på gennemsnitligt 10 timer ugentligt. Jobbet kan tilpasses fleksibelt i forhold til undervisning, ferier, eksamensperioder m.v., men du vil som udgangspunkt skulle arbejde på sekretariatet inden for normal arbejdstid de dage, hvor du er hos os.

Studentermedhjælpere hos FSL følger DJØF’s overenskomst for ansatte i staten.
Stillingen er et vikariat, der som udgangspunkt løber til juli 2020, men der kan blive mulighed for forlængelse.

Ansøgning
Motiveret ansøgning og CV sendes til studenterjob@fsl.dk senest torsdag den 17. oktober kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag 28. oktober.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte: Malene W. Stranddorf, juridisk konsulent, på telefon 2530 7339, eller via mail: mws@fsl.dk

Relaterede Jobs