Fredericia Realskole søger viceskoleleder

Leder
Sted
Fredericia Realskole
Købmagergade 72 , Fredericia
Opslået
14. august 2018
Ansøgningsfrist
3. september 2018
Kontakt
Jesper Lund
Tlf: 40453435 - Mail: Maria.konring@mercuriurval.com
Kan du inspirere til og understøtte den faglige udvikling på en ambitiøs fri grundskole med dygtige elever og engagerede medarbejdere, og samtidig være en nærværende leder med fokus på fællesskab og fremdrift?

Et højt fagligt niveau er en central del af Fredericia Realskoles DNA. I 2016 var skolen blandt de 2-3 % bedst placerede skoler i Danmark målt på undervisningseffekt, hvilket bl.a. kan tilskrives de ambitiøse og engagerede elever og lærere. Den faglige kvalitet vægtes højt på skolen samtidig med, at man også finder det vigtigt at hjælpe de elever, som har faglige og sociale udfordringer. Det er skolens vision for eleverne, at de udviser ansvarlighed, faglighed, respekt, engagement og fællesskabsorientering.

Som viceskoleleder får du det pædagogiske og faglige ansvar for 6.- 10. årgang med alt hvad det indebærer bl.a. trivselsarbejde, sparring med lærere, elevsager og kontakt til forældre. Du bliver ligeledes personaleleder for ca. 18 af skolens lærere og forventes at bidrage til deres trivsel såvel som kompetenceudvikling. Derudover får du i samarbejde med skolelederen det overordnede ansvar for skoleårets planlægning og skemalægning.

Fredericia Realskole søger en viceskoleleder, som i fællesskab med den øvrige ledelse, medarbejdere og elever kan sikre fastholdelse af det høje faglige niveau, det gode miljø og den høje trivsel, der er på skolen. Skolen søger en viceskoleleder, der er selvstændig og samarbejdsorienteret og som på den ene side er tillidsvækkende og empatisk, men samtidig formår at trække grænser.

Det forventes, at den nye viceskoleleder bl.a.:

  • Har en uddannelsesfaglig baggrund - sandsynligvis læreruddannet  
  • Har kendskab til skoleområdet og pædagogisk indsigt og interesse
  • Har ledelseserfaring og gerne en formel lederuddannelse eller er klar til at påbegynde lederuddannelse
  • Har erfaring med personaleledelse
  • Har erfaring fra eller interesse for at arbejde på en fri grundskole
  • Kan og vil gerne undervise.

Du kan læse mere om Fredericia Realskole på skolens hjemmeside og facebookside og om stillingen og Ansættelsesproceduren i det uddybende notat her: https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/?jobadid=55166&refno=DK-05380

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Lønintervallet er pr. 1. april 2018 kr. 422.000 - 489.716 ved +350 elever. Herudover kan aftales engangsvederlag med eller uden resultatløn efter følgende takster:

  • Beløbsgrænse for engangsvederlag uden aftalt resultatløn udgør i 2018 kr. 105.149,84
  • Beløbsgrænse for engangsvederlag, hvori der også er aftalt resultatløn udgør i 2018 kr. 133.175,53

Pension udgør 17,3%

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval; Jesper Lund på telefon 4045 3435 eller Line Møgelvang Villadsen på telefon 4167 8243. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Fredericia Realskole bliver ikke orienteret uden forudgående aftale herom. Du er ligeledes velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Aarøe Petersen på telefon 2149 1534.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via Mercuri Urval (referencenummer: DK-05380). Ansøgningsfristen udløber den 3. september 2018, kl. 10.00.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Fredericia Realskole
Fredericia Realskole har eksisteret siden 1895, og skolen har på nuværende tidspunkt ca. 560 elever. Eleverne er fordelt på to spor fra børnehaveklasse til 4. klasse og på tre spor fra 5. til 9. klasse. Derudover har skolen 10. klasse. For eleverne i børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse er der mulighed for at benytte skolens SFO.

Relaterede Jobs