Enghaveskolen - Faaborg Friskole søger leder

Leder
Sted
Enghaveskolen
Prices Havevej 13 , Faaborg
Opslået
31. januar 2019
Ansøgningsfrist
27. februar 2019
Kontakt
Stine Brandt
Tlf: 62611270 - Mail: hk@enghaveskolen-faaborg.dk
Da vores leder har søgt nye udfordringer, søger vi en ny leder til Enghaveskolen – Faaborg Friskole. Skolen er en Grundtvig-Koldsk prøve- og karakterfri skole med ca. 215 elever fra 0.-9. klasse, 75 børn i SFO’en ”Engloppen” og 26 ansatte. Vi arbejder i fire aktive, velfungerende teams: overbygning, mellemtrin, indskoling samt SFO. I perioden fra primo april til sommerferien har vi derudover forårs-SFO.

 
Vores værdigrundlag samler vi i sætningerne: I en ramme af nærvær, tryghed og tillid mødes børn, forældre og personale i forpligtende fællesskaber.  Gennem mødet med forskelligheden udvikles vi som mennesker og bliver livsduelige.


Skolen har en aktiv forældrekreds, der mødes om såvel arbejdsdage som forældrefest og skoleårets tilbagevendende traditioner. Vores børn og unge oplever et særligt fællesskab i form af blandt andet morgensamling, venskabsvenner, musical, lejrskoler, udveksling og projektforløb. I vores dagligdag har det musisk-kreative en særlig plads.

Børn og unge hos os har lyst til at lege, lære og skabe stærke relationer, og de stimuleres naturligt til at være nysgerrige på viden, livet og fællesskaberne omkring dem.


Kan du se dig selv i disse værdier, og har du lyst til sammen med os at føre en fantastisk skole videre, så kan du være vores næste leder.


Vi forestiller os, at:


 • * du formår at nytænke samtidig med, at du holder fast i friskoletanken
  * du kan se de enkeltes ressourcer og evner – og få disse til at vokse – både for elever og ansatte
  * du er empatisk og kan skabe trygge relationer og et trygt læringsmiljø
  * du er tydelig og klar i din kommunikation og kan skabe medejerskab til beslutninger
  * du er synlig på hele skolen og SFO, og du møder eleverne i børnehøjde
  * du sikrer i samarbejde med medarbejderne, viceleder og bestyrelsen, at vi når de mål, vi sætter os
  * du er med til at gøre Enghaveskolen synlig i omverdenen
  * du har relevant ledelsesmæssig erfaring


Læs mere om skolen på www.enghaveskolen-faaborg.dk Ansøgninger inklusive CV og relevante bilag sendes til skolens sekretær Hanne Kok hk@enghaveskolen-faaborg.dk i en samlet PDF-fil senest onsdag den 27. februar kl. 12.

Ansættelsessamtaler finder sted søndag den 10. marts 2019. Eventuel anden runde af samtaler finder sted mandag den 18. marts, kl. 17. Vi ønsker tiltrædelse 1. maj 2019 eller snarest derefter.
Ansættelse efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.


Yderligere spørgsmål eller aftale om besøg på skolen kan rettes til konstitueret skoleleder, Stine Brandt Kristiansen tlf. 62 61 12 70 / 42 40 53 81 eller formanden for bestyrelsen, Mette Tørslev tlf. 51 85 41 93.

Relaterede Jobs