Den frie Lærerskole søger en underviser i dansk pr. 1. august 2021

Sted
Den frie Lærerskole
Svendborgvej 15, Vester Skerninge
Opslået
23. marts 2021
Ansøgningsfrist
27. april 2021
Kontakt
Den frie Lærerskole
Tlf: 62 24 10 66 - Mail: dfl@laererskolen.dk
Ansøgningsfrist den 27. april

Vi søger en underviser med relevant uddannelsesmæssig baggrund på videregående niveau og med praktiske erfaringer fra undervisning i grundskolen.
Vi forventer lyst og vilje til at indgå i en praksisnær uddannelse, hvor velbegrundet faglighed, demokratisk dannelse, livsoplysning og professionsidentitet er nøglebegreber.

Uddannelsen er tilrettelagt i et levende og udfordrende undervisningsmiljø med klare forventninger til faglig tyngde og varierede og eksperimenterende undervisningsforløb.

Du skal være et rummeligt menneske overfor skolens virkelighed og de studerendes forskellighed, og du skal kunne arbejde med danskfaget i forhold til hele uddannelsens kultur.

Ud over linjefaget Dansk indeholder stillingen undervisning i fællesfagene Sproget og Fortælling samt vejledning i forbindelse med større opgaver, praktik samt særlige undervisningsforløb.

Linjefaget Dansk
Sammen med en kollega skal du dække alle grundskolens områder.
Vi søger primært erfaring med og stærk faglig viden om begynderundervisning og undervisning på mellemtrinnet. Dertil vil erfaring med undervisning i multimodale produktioner samt kendskab til undervisning af flersprogede- og / eller undervisning af børn og unge med komplicerede læringsforhold som f.eks. dysleksi være gode supplerende kompetencer.

Sproget 1. årgang
Fællesfagene reflekterer over mennesket og verden og sigter på udviklingen af den studerendes personlighed i forhold til lærerarbejdet.
Sproget arbejder ud fra temaerne: Identitet og Sprog, Tekst og Fremtrædelse.

Fortælling 2. årgang
De frie skoler har en lang tradition for at bruge fortælling som en central dimension i såvel undervisningen som i skolens fællesskab. Du skal sammen med to kollegaer undervise de studerende i at kunne bruge den klassiske fortælletradition og nyudviklingen indenfor området aktivt i deres kommende virke som lærere.

Stillingen er i studieåret 2021-22 berammet til 75% beskæftigelse.
Fra studieåret 2022-23 vil stillingen være berammet til 90% beskæftigelse. Ansættelse sker i henhold til cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Ansøgningsfrist

Den 27. april 2021. Ansættelsessamtaler i uge 18. Elektronisk ansøgning til: dfl@laererskolen.dk

Se mere om stillingen og uddannelsen på www.laererskolen.dk

  • Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole retter sig mod undervisning i de frie skoler.
  • Lærerskolens baggrund er traditionen efter N.F.S. Grundtvig og Kr. Kold, og den arbejder på grundlag af det syn på skole, menneskeliv og folkeliv, der udspringer heraf.
  • Uddannelsen er 5-årig, hvor det 3. år er et arbejds- praktikår.
  • Uddannelsen er eksamensfri. Udover læreruddannelsen drives en væsentlig kursus- virksomhed rettet mod efter- og videreuddannelse af ansatte i de frie skoler.

Relaterede Jobs