Dejbjeerglund Efterskole søger lærere

Lærer
Sted
Dejbjerglund Efterskole
Uglbjergvej 10 , Skjern
Opslået
14. marts 2023
Ansøgningsfrist
29. marts 2023
Kontakt
Kjeld Lykke Christiansen
Tlf: 40383719 - Mail: kc@dejbjerglund.dk
Vi søger to lærere, bla. en fodboldspillende boglig lærer til august 2023. Vi er 142 elever og 15 lærere. Vi har en dygtig og velfungerende medarbejdergruppe med blik for elevernes læring og trivsel.Vi forventer, at du er læreruddannet eller har en mellemlang uddannelse.
På Dejbjerglund Efterskole er man både boglig og idrætslig lærer.
Orienter dig gerne på vores hjemmeside omkring skolens værdier og menneskesyn.

Mindst tre af følgende fem boglige fag skal gerne dækkes:
    Engelsk
    Samfundsfag/historie
    Matematik
    Fysik/kemi
    Tysk
 
Idrætsligt fokusfag:   
   Drengefodbold (liga 2-niveau skal dækkes!)
   Du skal være bindeleddet mellem klub og skole.

Andre fag kan komme på tale:
    Idrætsfag bredt set
    Håndbold (divisions-niveau)
    Golf
    Dans (ikke springgymnastik)
    Andre boglige fag efter aftale
    
IT-ansvarlig
    Du må gerne have flair for IT og evt. være interesseret i IT-ansvar på skolen i samarbejde med
    eksternt firma og intern kollega. Her er det især elevhjælp i dagligdagen ved it-udfordringer, men
    også opgaver i forbindelse med opkobling til skolens intranet.Du er velkommen til at ringe til undertegnede for yderligere uddybning:
Forstander Kjeld Lykke Christiansen
Tlf. 40383719.

Ansøgningen sendes senest den 29. marts 2023, kl. 18.00
til: kc@dejbjerglund.dk


Ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet
og Lærernes Centralorganisation.Relaterede Jobs