Busses Skole søger Matematiklærer- og Vejleder

Lærer
Sted
Busses Skole
Mosebuen 1 , Gentofte
Opslået
13. september 2021
Ansøgningsfrist
15. oktober 2021
Kontakt
Mikkels S. Nielsen
Tlf: 39530232 - Mail: ck@busses.dk
VI SØGER DIG, SOM SER NYE MULIGHEDER, SOM VIL VÆRE EN DEL AF FRISKOLEVERDEN OG ET STÆRKT SKOLEFÆLLESSKAB PÅ BUSSES SKOLE Busses Skole i Gentofte søger matematiklærer- og vejleder, da vores nuværende matematiklærer har søgt nye udfordringer som leder på en anden skole. Vi er en 104 år gammel friskole med 310 elever, med fokus på traditioner og kreativitet samtidig med, at vi tør tænke nyt. På Busses Skole lever vi efter værdien: et godt sted at lære – et godt sted at være!

 

FÆLLESSKABETS SKOLE


På Busses Skole vil man opleve at have engagerede kollegaer i et arbejdsfællesskab, hvor en positiv, rummelig og inkluderende omgangsform præger hverdagen– både i undervisningen og på lærerværelset. Vi tilstræber varierende undervisningsformer, der åbner døren for elevers begejstring for fag og læring. Busses Skole er et sted, hvor børn og voksne arbejder og lærer sammen; for vi VIL hinanden. Her mødes du af morgensang, mangfoldighed og et liv af børn og unge i bevægelse, også når der er undervisning. Vi holder af hverdagen og den daglige undervisning - ligesom vi holder af at tage på lejrskole, lave emneuger, teateruger og alt det andet, der skaber en skole i bevægelse.

Vi står for åbenhed, transparens og ærlighed. På Busses Skole er der plads til at turde tænke stort sammen, vi mener nemlig, at vores indbyrdes samarbejde er helt afgørende for, at vi lykkes sammen.

STILLINGEN


Du vil primært blive en del af skolens indskoling (1.-5.kl.) mere specifikt med matematik i 2. og 4. klasse. Du vil indgå som delt klasselærer i begge klasser. Skemaet rummer endvidere n/t-faglig værkstedsundervisning i samarbejde med dansklæreren (to-lærertimer). Derudover ønsker vi os, at du kan varetage opgaven som matematikvejleder for hele skolen. Der vil være mulighed for at bringe andre faglige kompetencer i spil.

Vi søger en matematiklærer og matematikvejleder der:

 • * en dygtig klasserumsleder
  * er optaget af faget matematik, dygtig til at formidle faget og evner at kunne vejlede kollegaer, forældre og elever
  * vægter et godt arbejdsmiljø med fokus på teamsamarbejde samt et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde med børn, forældre og ledelse
  * bidrager til skolens pædagogiske ambitioner og visioner
  * har relevant professionsuddannelse (læreruddannet) og besidder andre linjefagskompetencer
  * er uddannet matematikvejleder/ er i gang med uddannelsen/ ønsker at tage uddannelsen på sigt

VÆRD AT VIDE OM BUSSES SKOLE


På Busses Skole har vi ét spor fra Begynderklasse til 6. kl. og to spor fra 7.-9. kl. Som friskole vægter vi praktiske og musiske elementer i vores fagrække. Derudover følger vi Fælles Mål og fører eleverne til afgangseksamen. Vi har et godt, tæt og tillidsfuldt samarbejde med skolens forældre og bestyrelsen.

Skolen er beliggende ca. 5 minutters gang fra Vangede Station i Gentofte Kommune, tæt ved Nymosen og GVI’s store fodboldbaner, som ofte bliver brugt. Vi har gode musikalske faciliteter og en Musikkreds tilknyttet skolen med ca. 140 tilmeldte børn.

ANSÆTTELSESVILKÅR, LØN, ANSØGNINGSFRIST OG SAMTALER,


Busses Skole har en holdningsmæssig rummelighed og vi opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse pr. 01.12.2021.  Ansættelse sker efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgninger modtages elektronisk til viceskoleleder, Carina Kaltoft, på ck@busses.dk mærk ”MATEMATIKLÆRER-VEJLEDER” i overskriften. Ansøgningsfrist fredag d. 15. oktober kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i starten af uge 43.

HVIS DU OVERVEJER AT SØGE STILLINGEN
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte skoleleder Mikkel S. Nielsen på tlf; 39 53 02 32. Du er også velkommen til en kort rundvisning. Kontakt os for at aftale nærmere.

Yderligere information om skolen kan findes på www.busses.dk

 

 

Relaterede Jobs