Bordings Friskole søger viceskoleleder

Leder
Sted
Bordings Friskole
Øster Søgade 86 , København Ø
Opslået
22. januar 2019
Ansøgningsfrist
18. februar 2019
Kontakt
Torsten Bo Kristensen
Tlf: 35386908 - Mail: tb@bordings.dk
Bordings Friskole i København søger ny viceskoleleder Vi søger en viceskoleleder, der holder af friskolelivet, Vil indgå i skolens daglige ledelse og medvirke i skolens liv og dagligdag. Stillingen: Bestyrelsen på Bordings Friskole har det overordnede ansvar for driften af skolen. I hverdagen er det pædagogiske og administrative ansvar delegeret til skolelederen og vicelederen. Vi søger en viceskoleleder, der vil indgå i dette samarbejde med skoleleder og bestyrelse.

 

 • * Du vil være med til at skabe trygge rammer i skolens hverdag
  * Du er fortrolig med friskoletraditionen og brænder for dens videre udvikling
  * Du har flair for og erfaring med skemalægning og administration
  * Du har erfaring med pædagogisk ledelse og ideer til skolens didaktiske udvikling
  * Du har sans for dialog og en anerkendende tilgang til børn, forældre og medarbejdere
  * Du er rummelig over for forskellighed og lægger vægt på fællesskab
  * Du vil indgå i morgensang, kulturtime og skolens øvrige traditioner
  * Du vil stå inde for skolens værdier og formidle det Grundtvig-koldske skolesyn både indadtil og udadtil

For en nærmere opgavebeskrivelse se vores hjemmeside under ”Skolesamfund” -”ledige stillinger”

Bordings Friskole er en velfungerende og forældredrevet friskole midt i København. Med ca. 410 elever, fordelt på to spor fra 0-9 kl, 21 elever i hver klasse og med afgangsprøve efter 9. klasse. Med 34 lærere, 12 øvrige medarbejdere og en forældrekreds, der vil et engageret samarbejde. Skolens grundlag er de tanker, som Grundtvig og Kold indførte i dansk skoleliv. Vi lægger vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om undervisning, klasse og skole. Vi har mod på at være både en almen børneskole og en moderne holdningsskole.

Vi vil en skole for livet – hvor vi stimulerer børns lyst til at opleve, lære og udvikle sig som hele mennesker; med fornuft, fantasi, faglig viden, følelse og mod på livet; med rum til forskellighed, sans for fællesskabets nødvendighed og med ansvar for hinanden som kommende medborgere. Vi har stærke traditioner for fortælling, morgensang og at mødes i samtale. Vi er en skole med mange måder at lære på og med plads til forskellighed.

Skolen har en sund økonomi og holder til i et stort skolehus fra 1894 på indre Østerbro. Vi er langt med den stadige vedligeholdelse og modernisering af de fysiske rammer for undervisningen og det daglige samvær mellem børn og voksne.


Til skolen hører en fritidsordning for elever i 0.-3. kl., et resursecenter, som yder støttende indsats til elever med særlige behov, en Kulturforening med frivillig musikundervisning og billedskole efter skoletid og Friskolegården på Stevns, som giver alle klasser mulighed for en årlig lejrskole og familietur. Vi har et skolehus med aktiviteter fra morgen til aften.

For yderligere om skolen, dens formål, historie og virke se www.bordings.dk.


Stillingen tiltrædes 1. august 2019. Yderligere oplysning hos skoleleder Torsten Bo Kristensen (tb@bordings.dk/35386908) eller bestyrelsesformand Dea Nyrop (deanyrop@gmail.com/40551055) hvor evt. besøg på skolen også kan aftales.


Ansøgning senest 18. februar 2019 kl 12. Send til ansøgning@bordings.dk. Alle ansøgninger behandles med diskretion. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Stillingen aflønnes i intervallet kr. 424.086 – 492.137.

 

Relaterede Jobs