Vi skal huske specialområdet

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 13. januar 2021

af Uffe Rostrup, Tidligere formand for Frie Skolers Lærerforening
Uffes uforbeholdne
Debat

I øjeblikket taler vi om skolerne, som om de alle er helt nedlukkede. Men det passer ikke. Landets svageste og mest udsatte elever skal fortsat møde fysisk op til undervisning på deres skoler. Skolerne skal således indkalde og undervise de socialt udsatte, handicappede, indlæringsmæssigt udfordrede elever m. fl. på skolen. Det kræver, at skolerne i meget højere grad end i dag tænker kreativt og måske søger nye løsninger.

Det giver god mening at holde fokus på de allersvageste børn og unge i samfundet, når vi fx ved, at helt op mod 10 procent af danske børn kommer fra misbrugshjem, og derfor betragter skolen som et fristed fra en svær familiesituation. Det er meget svært at være uenig i, at vi skal passe særlig godt på den gruppe af elever, som altså fortsat skal møde op i skole.

Der er et meget stort fokus på, at vi ikke må ofre denne gruppe af elever på coronaens alter, og det tror jeg faktisk også, at der er stort fokus på ude på skolerne. Men det er også vigtigt, at der bliver mulighed for, at skolerne tænker helt anderledes i forhold at indrette skolegangen – således at der kan laves skole på en måde, så det både kan ske på en betryggende vis for elever og lærere, men samtidig også tilgodeser de elementære kvaliteter ved undervisning, som fx faglig progression, samvær, social udvikling og individuelle og grupperelaterede kompetencer.

I øjeblikket er det sådan, at rigtig mange lærere i både grundskolens og efterskolernes specialtilbud er meget bekymrede for at gå på arbejde. Det er de, fordi gruppen af elever, der er på skolerne, samtidig er den, som det er sværest at forklare, at de skal holde afstand, og at de skal passe på hinanden.

Herudover er mange forældre også bekymrede over at sende deres børn i skole. Men hvis de får tilladelse af skolens leder til at holde dem hjemme, så skal de hjemmeundervise eleverne selv, og hvis de lader dem blive hjemme uden lovlig grund, så kan de i værste fald ultimativt blive trukket i børneydelsen.

Vi har altså med et meget komplekst område at gøre, hvor det samtidig er vigtigt at få tingene til at fungere.

Vi får en del henvendelser fra lærere om, at eleverne sidder i små lokaler, har svært ved at opretholde afstand og så videre.

Men måske er det ikke nødvendigt, at det er sådan. Skoleledelsen kan fx aftale med forældre, som måske i forvejen arbejder hjemme, at de kan hjemmeundervise de elever, som lederen vurderer ikke vil tage skade af at være hjemme. Ligeledes vil man kunne søge om hjælp i kommunen til at låne lokaler i fx de lukkede folkeskoler, hvis man synes, at forholdene på ens egen skole er for trange. Det er en løsning, som er aftalt mellem regeringen og KL, og vi hører derfor gerne fra dig, hvis det er en vej, I har forsøgt at gå på jeres skole, men som ikke har været mulig, fordi kommunen ikke vil samarbejde.

Coronakrisen kræver store ofre af os alle, men der er bare nogle grupper af børn og unge, som vi ikke kan kræve disse ofre af. Derfor er det så vigtigt, at vi i fællesskab skaber så gode forhold for undervisning af specialområdet som overhovedet muligt – både for børn og voksne.

Vi så gerne, at de faglige krav til eleverne blev sat ned, så skolerne fik et større frirum til at indrette sig bedst muligt. Men indtil det forhåbentligt sker, er det vigtigt, at man tænker ud af boksen, så det er trygt at gå i skole og på arbejde.

deltag i debatten