Vi landede overenskomsten uden drama

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 10. marts 2021

af Uffe Rostrup, Tidligere formand for Frie Skolers Lærerforening
Debat
Uffes uforbeholdne
OK21

Det lykkedes i går – tirsdag den 9. marts 2021 – at nå i mål med organisationsforhandlingerne på det frie skoleområde. Dermed faldt den sidste brik i overenskomstpuslespillet på plads, og det betyder, at vi nu kan give et samlet billede af, hvad der kom ud af overenskomstforhandlingerne.

Onsdag den 10. marts besluttede hovedbestyrelsen at anbefale, at det samlede resultat sendes til urafstemning. Hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme ja til resultatet.

Du bliver informeret om og inviteret med til urafstemningen, så snart alt det praktiske er på plads.     

Ud over en spritny arbejdstidsaftale, udsigt til reallønsforbedringer og forbedringer på andre centralt forhandlede forhold, så er det lykkedes os at finde penge til at løfte børnehaveklasseledernes løn med 5.200 kr. Og selv om vi gik efter at få netop denne gruppe over på lærerløn, så er det her et første og vigtigt skridt i den rigtige retning – endda i et scenario, hvor vi ikke havde ret mange penge til rådighed.

Herudover er det aftalt, at vi i overenskomstperioden 2021-24 skal gennemgå aftalen om lærerstuderendes praktik, så aftalen svarer til den måde, praktikken rent faktisk afvikles på.

Alene-praktikken for lærerstuderende blev afskaffet i 2013, men praktikaftalen er ikke blevet forhandlet siden. Parterne er enige om, at der er ubrugte midler i aftalen, men vi er ikke nået til enighed om, hvor mange penge, der ligger og gemmer sig der. Derfor vil der i den næste overenskomstperiode foregå drøftelser om disse penge med henblik på at anvende dem ved næste overenskomstforhandling.

Vi er desuden enige om at fortsætte samarbejdet om at forbedre lønstatistikkerne på ikke mindst efterskoleområdet.

I modsætning til de seneste års drama om overenskomsterne så har årets forhandlinger været meget rolige. Og jeg må også konstatere, at stemningen mellem parterne har været god – en udtalelse, som jeg ikke erindrer nogensinde tidligere at være kommet med.

deltag i debatten