Sidste chance for at søge O. Siesbyes legat

Det er sidste gang, O. Siesbyes legat bliver uddelt til lærere på de frie skoler. Hvis du drømmer om at dykke dybt i din sprogfaglighed, men mangler den økonomiske ballast, så er det nu, du skal sende din ansøgningen afsted.

D 7. februar 2018

af Katrine Thornberg, journalistpraktikant

Oplev det lokale skolesystem i New Zealand, dygtiggør dig på engelskkursus i Dublin, få kreative inputs til undervisningen i Italien, eller tag på sprogrejse til Berlin. Der er mange måder at udvikle din faglighed på, og de her nævnte er bare nogle af de dannelsesrejser, som O. Siesbyes legat har været med til at virkeliggøre. I maj uddeles legatet for sidste gang, og det er din chance for at økonomisk drømmehjælp. Pengepuljen er større end normalt, så hvis du har en lærerdrøm, som mangler det sidste økonomisk puf, har du chancen nu.

Legatet gives fortrinsvis til fremmedsprogskurser, men alle ansøgninger kommer i betragtning, hvis kompetenceudvikling er i fokus.

Ansøgningskriterier
Du kan søge legatet, hvis du er medlem af Frie Skolers Lærerforening og ansat ved en fri skole. Legatet tildeles som fuldt eller delvist tilskud til kurser og rejser i uddannelsesøjemed.

Ansøgningsfristen er den 7. maj 2018. Du skal ikke bruge ansøgningsskema, men sende en ansøgning, som indeholder en beskrivelse af rejsens eller kursets formål, varighed og budget. Du skal sende din ansøgning og eventuelle bilag i pdf-format til siesbye@fsl.dk

Hvis du modtager et legat, er du forpligtet til at skrive en kort redegørelse for, hvad du fik ud af rejsen eller kurset. Legatet udbetales, når vi modtager din dokumentation for de godkendte udgifter.

Legater er skattepligtige, og vi indberetter legatet til skattemyndighederne.
Legater til studierejser er dog skattefrie, hvis du over for skattemyndighederne kan dokumentere, at midlerne kun er brugt til at dække rejse- og opholdsudgifter.

deltag i debatten