Sænk skuldrene, og husk det er nødundervisning

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 15. januar 2021

af Uffe Rostrup, Tidligere formand for Frie Skolers Lærerforening
Uffes uforbeholdne
Debat
Corona

Skolernes normaltilbud er nedlukket i endnu tre uger, og det er derfor kun de socialt udsatte elever, der fysisk skal indfinde sig på skolen, men det skal de så også. Det skal skolelederne sørge for.

Men lige nu er corona-udmattelsen mange steder massiv blandt både elever, forældre og lærere. Der er nervøsitet for, at det faglige niveau lider under nedlukningen, og derfor er mange skoler i gang med fjernundervisning med næsten samme ambitionsniveau, som hvis vi kørte fysisk skole. Men det er ikke meningen.

Fjernundervisning er lig med nødundervisning. Det betyder, at skolerne kan indskrænke undervisningstiden, aflyse fag og i det hele taget tilpasse skoletilbuddet til den helt ekstraordinære situation, som landet befinder sig i.

Selvfølgelig skal man have faglige ambitioner, men situationen er så lang fra normal, som man overhovedet kan komme, og derfor er det vigtigt, at vi bevarer både læreres og elevers motivationen for skolegangen. Så du og dine kolleger skal sænke skuldrene, droppe paraderne og affinde jer med, at det er i orden, at ambitionsniveauet sænkes. Både du og dine elever skal kunne være i denne fjernundervisningstid en rum tid endnu – tidshorisonten er lige nu den 7. februar, men det er langt fra sikkert, at det slutter der.

Og hvad så med eksaminerne til sommer spørger du sikkert? Og det gør jeg også. Vi har ganske enkelt brug for, at regeringen og Folketinget snarest tager stilling til, hvad der skal ske med sommerens eksaminer. For jeg kan jo sagtens sige, at I skal tage det roligt, men hvad med kravene til undervisningen?

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har flere gange givet udtryk for, at man ikke kan forvente bare at gennemføre eksaminer som sædvanligt. Undervisningen har helt forståeligt ikke haft samme kvalitet, som den normalt ville have haft, og det skal skoleafslutningen selvfølgelig afspejle. Det er vigtigt, at du forholder dig til det faktum, at det ikke forventes, at du når det samme med dine elever i år som andre år.

Vi ved, at Folketingets partier for første gang drøfter eksaminerne til sommer i dag fredag. Det kommer der næppe en løsning ud af, men det er vigtigt, at der snart kommer en udmelding, så du og dine kolleger ved, hvad der forventes omkring skoleafslutningen til sommer.

Helt generelt kan man sige, at der er mange, der er bekymrede for elevernes faglige indlæring, men der er også stor bekymring for den sociale mistrivsel, som mange børn og unge befinder sig i på grund af manglende social interaktion. Til gengæld er der ikke mange, der har fokus på lærernes trivsel, og det prøver vi til stadighed at insistere på skal tages med, når der laves nye retningslinjer.

Således er det i øjeblikket mestendels specialundervisningsområdet og de socialt udsatte, der er i vælten. Disse elever skal fortsat undervises, uanset om det er i folkeskolen, frie grundskoler eller efterskoler. Vi får en del henvendelser fra lærere, som er meget bekymret over de små lokaler og smittefaren.

Derfor forfølger vi rent politisk i øjeblikket, at alle frontlinjemedarbejdere, der arbejder med mennesker, heriblandt lærere, skal længere frem i vaccinekøen. Herudover skal der gives mulighed for tests på ugentlig basis. Og sidst men ikke mindst, så arbejder vi for, at skoler der er åbne for socialt udsatte børn og unge, de i højere grad selv kan beslutte, hvordan skoletilbuddet skal indrettes lokalt.  Nogle steder er det ganske enkelt umuligt at få både den fulde fagrække og sikkerheden for elever og lærere til at gå op i en højere enhed.

Så der er masser af bekymringer at forholde sig til. Det vigtigste lige nu for dig og dine kolleger er, at I bestræber jer på at holde motivationen oppe hos både jer selv og eleverne. Og I skal huske, at I nødunderviser, hvilket faktisk giver en del frihedsgrader til ikke at skulle være faglige hele tiden.

Pas på dig selv, og skru ned for ambitionerne, så du kan være i din egen fjernundervisning og har tid til de nære snakke med eleverne.

deltag i debatten