OK24 giver midlertidig karensfrihed

Hovedbestyrelsen har besluttet at ophæve karenskravet for medlemmer, som melder sig ind efter den 1. februar 2024.

D 31. januar 2024

OK24

For at sikre maksimal synlighed og opbakning til de igangværende overenskomstforhandlinger, har hovedbestyrelsen ophævet karenskravet for nyindmeldte medlemmer.

Beslutningen gælder medlemmer, som melder sig ind fra 1. februar 2024 og indtil, der er indgået en ny overenskomst eller forhandlingsforløbet eventuelt afsluttes med et lovindgreb. Beslutningen betyder samtidig, at medlemmer, som den 1. februar er i karens, bliver karensfritaget.

Beslutningen indebærer, at nye medlemmer kan modtage støtte, hvis overenskomstforhandlingerne skulle udløse en arbejdskonflikt. Det ville de ikke kunne, hvis karensreglerne gjaldt.

Karensfritagne medlemmer kan dog ikke modtage juridisk hjælp til sager, der er opstået, før de meldte sig ind.

deltag i debatten