Medlemmerne sagde ja til overenskomsten – tak for det

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 19. april 2021

af Uffe Rostrup, Tidligere formand for Frie Skolers Lærerforening
Debat
Uffes uforbeholdne
OK21

Jeg er glad i dag. Medlemmerne af Frie Skolers Lærerforening har stemt ja til overenskomsten. Det blev et stort og sikkert ja. Og en pæn stemmeprocent.

90 procent af de medlemmer, som stemte, sagde ja til OK21-resultatet. Et ja, der blandt andet sikrer os en ny arbejdstidsaftale samt en lille reallønsforbedring over de kommende tre år.

54 procent af de stemmeberettigede medlemmer deltog i afstemningen. Jeg er godt tilfreds med den stemmeprocent. Jeg havde gerne set den endnu højere, men overenskomster er vanskeligt stof, og der er nok en del, der har svært ved at forholde sig til, hvorvidt det er en god eller dårlig aftale, der er indgået. Og der er nok også en del, som tænker, at det ikke er så vigtigt, at netop de stemmer.

Når overenskomsten er formelt godkendt, forestår et stort arbejde i foreningen for at efteruddanne tillidsrepræsentanter i den nye arbejdstidsaftale, ligesom vi også skal have gang i de lokale lønforhandlinger nok en gang.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle jer, der har stemt. Det betyder meget, og meget mere end de fleste tror, at medlemmerne tager stilling til resultatet, og det er uanset, om der stemmes ja eller nej. For det er afgørende vigtigt, at vi får et godt mandat at stå på både internt men ikke mindst i forhold til de øvrige faglige organisationer.

Frie Skolers Lærerforening er den største organisation for statsansatte lærere, og derfor har vores stemme ret stor vægt i forhold til resultatet i Lærernes Centralorganisation.

OK21 er ikke slut – den er faktisk først lige begyndt, og vi vil, ligesom vi plejer, tage det yderst seriøst at få den implementeret på en ordentlig måde.

deltag i debatten