Lad os lige kigge nærmere på din arbejdstidsopgørelse

Ny kampagne skal i næste skoleår være med til at få bedre styr på arbejdstidsreglerne og planlægningen på de frie skoler

D 28. juni 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

I begyndelsen af det nye skoleår indleder Frie Skolers Lærerforening en arbejdstids- og opgørelseskampagne.

Målet med kampagnen er at sikre, at du får din arbejdstidsopgørelse, og at opgørelsen er både gennemskuelig og fyldestgørende.

Som noget nyt sætter vi fokus på sammenhængen mellem arbejdstidsopgørelsen og opgaveoversigten. Vi sammenligner opgørelsen med din opgaveoversigt fra året før, og måske kaster vi et blik på oversigten for det nye skoleår. Vi hjælper dig med at finde ud af, om din arbejdstidsopgørelse er fyldestgørende, eller om du eventuelt kan kræve, at den bliver mere udførlig. Opgørelsen skal være på plads, hvis du skal kunne gøre krav på for eksempel overtidsbetaling.

En undersøgelse fra sidste år viste, at omkring en tredjedel af lærere og børnehaveklasseledere på de frie skoler aldrig fik deres arbejdstidsopgørelse. Og 40 procent af dem, som fik den, mente ikke, at den var retvisende.

Det skal blive bedre. Du skal have din arbejdstidsopgørelse, så du kan se, om du har overtid. Opgørelsen skal være gennemskuelig, og al din arbejdstid skal fremgå af den. Det gør vi nu noget for at sikre. Men vi kan ikke gøre det uden dig.

Kampagnen kører både lokalt og centralt. På skoler, hvor I har en tillidsrepræsentant, opfordrer vi jer til at drøfte jeres opgørelser på et FSL-klubmøde. Hvis I oplever problemer med opgørelserne, kan I sende dem ind til sekretariatet, som hjælper jer med at komme videre. Medlemmer på skoler uden tillidsrepræsentant kan sende ind til sekretariatet, som vil hjælpe.

Når du vender tilbage efter sommerferien, får du mere information om kampagnen og tidspunkter, og vi modtager det informationsmateriale og de guides, du skal bruge. Vi sørger også for at klæde tillidsrepræsentanterne på til kampagnen.