Hovedbestyrelsen indfører midlertidig karensfrihed

Nye medlemmer slipper for karens , indtil en ny overenskomst er i hus. Det har hovedbestyrelsen i Frie Skolers Lærerforening besluttet på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

D 8. februar 2021

af Jesper Fjeldsted, Journalist
OK21

Nye medlemmer af Frie Skolers Lærerforening skal ikke i karens. Det har foreningens hovedbestyrelse besluttet, og beslutningen gælder frem til, at der er underskrevet en aftale om en ny overenskomst på statens område eller et lovindgreb. Dermed suspenderes de normale regler for karens ved indmeldelse.  

Vedtægterne for Frie Skolers Lærerforening fastslår, at nye medlemmer skal i tre måneders karens, hvis de har været ansat på en fri skole i mere end tre måneder, før de meldte sig ind. I tilfælde af en strejke eller lockout vil de nye medlemmer derfor ikke kunne få støtte, selv om de er omfattet af konflikten. Det er den udfordring, hovedbestyrelsen løser ved karensfritagelsen.

Gælder med tilbagevirkende kraft
Medlemmer, som har meldt sig ind inden for de seneste tre måneder, får også ophævet karensen og vil også kunne modtage konfliktstøtte eller -lån, hvis overenskomstforhandlingerne ender i en konflikt.

Selv om nye medlemmer med beslutningen er karensfritaget, kan de stadig ikke få foreningens hjælp til problemer, som opstod, før de meldte sig ind. Og medlemmer, som har gæld til foreningen, skal betale den, før de kan melde sig ind.

Bliv medlem

deltag i debatten