Din løn stiger pr. 1. april

En generel lønstigning fra OK18 hæver din løn fra og med lønsedlen for april 2019

D 3. april 2019

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Den 1. april blev den såkaldte reguleringsprocent ændret fra 1,074972 til 1,084911. Det betyder, at din basisløn samt visse centrale og decentrale tillæg stiger med 0,95 procent. Stigningen er den tredje af i alt seks generelle lønstigninger fra OK18-aftalen.

Lønstigningen er i overenskomsten aftalt som 1,3 procent plus en skønnet merstigning på 0,02 procent fra den reguleringsordning, der sikrer, at lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked følger lønudviklingen på det private område. 

I stedet for en merstigning på 0,02 procent har reguleringsordningen denne gang medført et fald i den endelige lønstigning, så stigningen er endt på de 0,95 procent.  

Sådan virker reguleringsordningen
Reguleringsordningen blev i OK18-aftalen aftalt som en symmetrisk ordning (80/80) på samme måde som før OK ’15. Det betyder, at hvis lønnen stiger 100 kroner mere på de private arbejdspladser end på de statslige, vil den statslige løn blive reguleret op med en stigning på 80 kroner.

Hvis lønnen på de statslige arbejdspladser stiger 100 kroner mere end på de private, så vil der på samme måde blive modregnet 80 kroner fremover. I den seneste overenskomstperiode, betød det såkaldte privatlønsværn, at modregningen på det statslige område var på 100 procent, hvis de statslige lønninger var steget mere end de private. Privatlønsværnet blev forhandlet væk i forbindelse med OK18. 

Reguleringsordning er denne gang udregnet efter følgende faktorer: 

 • Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for virksomheder og organisationer fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018
 • Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige sektor fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018

Disse løndele og tillæg stiger  

 • Basisløn
 • Lokalt aftalte løndele (med mindre det er aftalt, at de ikke følger lønreguleringen) 
 • Undervisningstillæg
 • Kostskoletillæg
 • Trin 4-tillæg
 • Natpengetillæg
 • Satser for praktikaflønning
 • Ok18-tillæg
 • Ok13-tillæg
 • Ok08-tillæg
 • Souscheftillæg på grundskoler
 • Jubilæumssatser
 • Tillæg for specialundervisning mv. på grundskoler
 • Intervalløn for afdelingsledere på boafdeling (kostskole)
 • Løninterval for timelønnede vikarer 

Tjek din løn 

Med lønberegneren på fsl.dk kan du selv tjekke, om din løn for april 2019 er blevet reguleret. 

PRØV LØNBEREGNEREN 

Kontakt Frie Skolers Lærerforenings sekretariat, hvis du oplever, at din løn ikke er blevet reguleret. Er du bagudlønnet, kan du først tjekke på den lønseddel, du får sidst i april. 

deltag i debatten