3 x særlig feriegodtgørelse. Sådan får du dine penge i år

På grund af overgangen til den nye ferieordning får du udbetalt særlig feriegodtgørelse tre gange i 2021. Fra 2022 bliver pengene udbetalt med lønnen for maj og august.

D 19. april 2021

af Jesper Fjeldsted, Journalist

På tre ud af de kommende fem lønsedler, får du udbetalt mere, end du plejer. De ekstra penge på kontoen kommer fra den særlige feriegodtgørelse, som tidligere blev udbetalt én gang om året. På grund af overgangen til den nye ferieordning får du i år udbetalt feriegodtgørelsen over tre omgange. 

Som ansat på en statslig overenskomst er du stadig berettiget til 1,5 procent af din ferieberettigede løn i særlig feriegodtgørelse. Det er kun udbetalingen af pengene, der er ny.

Sådan får du udbetalt særlig feriegodtgørelse i år:

  • April: Sammen med din april-løn får du udbetalt 0,5 procent af din ferieberettigede løn fra perioden januar-august 2020. Du har allerede fået 1 procent af lønnen fra samme periode indbetalt til Lønmodtagernes Feriefond. 
  • Maj: Sammen med din maj-løn får du udbetalt 1,5 procent af din ferieberettigede løn fra perioden september 2020-maj 2021.
  • August: Sammen med din august-løn får du udbetalt 1,5 procent af din ferieberettigede løn fra perioden juni-august 2021.

Særlig feriegodtgørelse fra 2022
Fra 2022 og frem vil du få udbetalt feriegodtgørelsen med din maj- og august-løn, og med de samme optjeningsperioder som i år.

Skolen kan også vælge at udbetale den særlige feriegodtgørelse i forbindelse med, at du afholder din ferie. Forventningen er dog, at langt de fleste skoler vil udbetale i maj og august.

deltag i debatten