Om FSL

Repmoede 2016

Repræsentantskab 2017

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes ultimo oktober eller primo november i ulige år, næste gang den 10.-11. november 2017 på Hotel Nyborg Strand.

På repræsentantsskabsmødet i 2016 blev der vedtaget et forslag til en ny og fremtidig model for repræsentantskabets møder. 

Med vedtagelsen vil repræsentantskabsmøder blive afholdt hvert andet år og møderne vil forløbe over to dage. Første dag starter med et efteruddannelsesforløb for tillidsrepræsentanter. 

Fordeling af repræsentanter

 • Skoler med 1-19 medlemmer: En repræsentant
 • Skoler med 20 - 39 medlemmer: 2 repræsentanter
 • Skoler med 40 eller flere medlemmer: 3 repræsentanter
 • Kredsrepræsentanter: En repræsentant pr. påbegyndte 80 medlemmer i kredsen
 • Alle HB- og KB medlemmer
 • Pensionistudvalget: 4 repræsentanter
 • De studerende ved Den frie Lærerskole: 2 repræsentanter

Vigtige datoer

 • 1. maj 2017: Skolers og kredses medlemstal opgøres. Tallet afgør, hvor mange repræsentanter skolen og kredsen kan sende til repræsentantskabsmødet.
 • 1. maj 2017: Hjemmesiden åbnes for medlemmer, der stiller op som kredsrepræsentant. Sidste frist for at stille op er den 15. august.
 • 3. maj 2017: Medlemstallet på de enkelte skoler og i kredsene meldes ud.
 • 1. september: Skolerne skal oplyse, hvem de har valgt til repræsentantskabet.
 • 1. – 10. september: De elektroniske valg af kredsrepræsentanterne gennemføres i denne periode. 

Vil du med?

Ethvert medlem fra foreningen har taleret på repræsentantskabsmødet, men det er alene repræsentantskabsmedlemmer, der har stemmeret.

Hvis du er interesseret i at deltage på repræsentantskabsmødet, kan du stille op som kredsrepræsentant.

Anmeld dit kandidatur

 

Valget finder sted 1.-10. september her på hjemmesiden. 

Læs nyheder om repræsentantskabsmødet 2017