Om FSL

Facts2

Kort om FSL

Frie Skolers Lærerforening blev en realitet 14. marts 2006 efter en fusion mellem Efterskolernes Lærerforening og Frie Grundskolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening (FSL) er en fagforening for lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler.

Foreningen varetager de fagpolitiske, uddannelsesmæssige og pædagogiske interesser for ansatte på de cirka 500 frie grundskoler og 250 efterskoler.

Foreningen organiserer ca. 9.000 medlemmer. FSL's formand er Uffe Rostrup, næstformand er Monica Lendal Jørgensen.

Sekretariatet ligger i Risskov ved Aarhus på følgende adresse:
Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf.:8746 9110
Mail: fsl@fsl.dk

Foreningen udgiver medlemsbladet Frie Skoler, der udkommer 11 gange årligt.