Medlem

Udmeldelse

Publiceret den 29. november 2013

Udmeldelse skal ske pr. mail eller brev.

Skriv dit fulde navn og adresse, dit medlemsnummer og en udmeldelsesårsag.


Udmeldelse af FSL kan ske med en måneds varsel til udløb af en måned. Det vil sige, hvis du for eksempel melder dig ud den 17. maj,  er du udmeldt pr. 30. juni.

I henhold til vedtægternes § 7.2 skal du ved en senere genindmeldelse betale det konfliktbidrag, du skulle have betalt, hvis du ikke havde meldt dig ud. Det gælder dog ikke, hvis udmeldelsen skyldes, at du har fået arbejde uden for FSL's område, og du kan dokumentere, at du i hele perioden har været medlem af en overenskomstbærende organisation. Dokumentationen skal fremvises ved genindmeldelse.