Medlem

O.Siesbyes legat

FSL forvalter O. Siesbys Legat, som kan søges af ansatte lærere/børnehaveklasseledere ved frie skoler

Publiceret den 25. februar 2015

Legatkapitalen er på ca. 500.000 kroner, renterne af legatkapitalen, cirka 30.000 kroner om året, uddeles efter ansøgning til legatets bestyrelse c/o FSL's sekretariat.

Legatportionerne kan uddeles som tilskud til kurser og rejser i videreuddannelseshensigt, hvor fremmedsprog er et element i den ønskede videreuddannelse.

Såfremt der ikke er tilstrækkelige ansøgere til dette formål, kan der endvidere ydes legatportioner til kurser og rejser i uddannelsesmæssig hensigt generelt.

Annoncering efter ansøgninger sker i FSL's medlemsblad, Frie Skoler, januar-februar, og ansøgningsfristen er 1. marts.

Der benyttes ikke ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens baggrund/CV, aktuel ansættelse, budget for aktiviteten samt tidsplan.

Ansøgninger med bilag (fx i pdf format) indsendes til mailadressen siesbye@fsl.dk

Modtagere af legatet forpligtes til at skrive en ganske kort redegørelse for udbyttet af rejsen/kurset.

Legater er i almindelighed indkomstskattepligtige og skal af legatudbetaleren opgives til skattemyndighederne.

Legater, der gives til studierejser, er skattefrie, hvis modtageren over for skattemyndighederne kan dokumentere, at det modtagne beløb alene er anvendt til dækning af rejse- og opholdsudgifter.