Medlem

Legat Web

Få penge til drømmekurset eller studierejsen

Har du lyst til at blive klogere på dit fag? Så er det nu, at du skal søge O. Siesbyes legat.

Publiceret den 25. februar 2015

Som medlem af Frie Skolers Lærerforening (FSL) og ansat ved en fri skole kan du søge legatet, der tildeles som fuldt eller delvist tilskud til kurser og rejser i uddannelsesøjemed. Ansøgninger til fremmedsprogskurser har første prioritet, men alle kan komme i betragtning, så længe omdrejningspunktet er kompetenceudvikling.

Legatet nedlægges, og det betyder, at puljen i år er større end normalt. Vi anbefaler, at du søger straks, men der vil også blive en ansøgningsrunde primo 2018.

Ansøgning:

  • Der benyttes ikke ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af rejsen/kursets formål, varighed og budget.
  • Ansøgninger med bilag i pdf-format indsendes til mailadressen siesbye@fsl.dk. Ansøgningsfristen er den 15. maj 2017.
  • Når ansøgningerne er modtaget, vil de blive behandlet hurtigst muligt af legatbestyrelsen.

Modtager du tilskud fra O. Siesbyes legat, forpligtes du til at skrive en ganske kort redegørelse for udbyttet af rejsen/kurset. Tilskuddet udbetales, når dokumentation for de godkendte udgifter er fremsendt til FSL.

Legater er i almindelighed indkomstskattepligtige og skal af legatudbetaleren opgives til skattemyndighederne.

Legater, der gives til studierejser, er skattefrie, hvis modtageren over for skattemyndighederne kan dokumentere, at det modtagne beløb alene er anvendt til dækning af rejse- og opholdsudgifter.