Medlem

Lærerstuderende på DfL

Publiceret den 07. december 2011

Lærerstuderende fra Den frie Lærerskole i Ollerup er en særlig gruppe i FSL. Formålet er at organisere de lærerstuderende under uddannelsen og i praktikforløbene, samt at forbedre de fagforeningsfaglige vilkår for nyuddannede lærere i de frie skoler.

Læs referatet fra det seneste årsmøde

Der vælges et udvalg bestående af fire lærerstuderende der er medlem af FSL. Til udvalget er der knyttet en kontaktperson fra hovedbestyrelsen. Udvalget varetager de studerendes interesser, som er nærmere beskrevet i reglerne for organisering af lærerstuderende (PDF)

 

Det nuværende udvalg

Formand:

Sarah Amalie Rasmussen, 

Gruppemedlemmer:

Simon Bjerre, 

Elisabeth Borregaard,

Isabella Melissa Dønkjær, 


Suppleanter:

Mathilde Jørgensen, 

Tommy Jan Truelsen, 

Repræsentant fra FSL's hovedbestyrelse: Ricky Bennetzen, Tlf. 2892 5511, ricky.bennetzen1@skolekom.dk

Særligt for studerende
Studerende får som medlem af FSL adgang til attraktive fordele hos Lån & Spar Bank.