Medlem

Kostskoleudvalget

Publiceret den 15. januar 2016

Kostskoleudvalget

Udvalget består af 3-5 medlemmer fra kostskolelærergruppen samt en kontaktperson (=referent) udpeget blandt medlemmerne af FSL's hovedbestyrelse.

Udvalget tager initiativ til et årligt stævne for kostskolelærere, indenfor det af Repræsentantskabets fastsatte beløb. Aktiviteter godkendes af Hovedbestyrelsen.

Udvalget består af:

Formand
Marianne Lis Nielsen, Ringe Kost- og Realskole
ml@rkrnet.dk, 2848 3334

Malene Holst Hegnelt, Skolen på Slotsvænget
mh@slotsvaenget.dk, 4153 2017

Tina Christiansen, Esrum Kostskole
lerberg@live.dk, 2139 3119

Repræsentant for Hovedbestyrelsen
Hanne Lindbjerg Kristensen, Bogø Kostskole
hanne.lindbjerg.kristensen@skolekom.dk, 6076 5597