Kredse

TR uddannelsens modul 1 (TR-1)

Mandag d. 4. september kl. 13.00-17.00 på Jakobskolen, Næringen 100, 8240 Risskov

Publiceret den 20. august 2017

Tillidsrepræsentantuddannelsen i Frie Skolers Lærerforening består af 2 moduler afviklet i kredsen og 3 moduler afviklet som internatkurser á ca. 2,5 dags varighed på Hornstrup Kursuscenter, samt efteruddannelsesmodul i kredsen i løbet af skoleåret.

Formålet med kredsmodulet, TR-1, er dels at knytte kontakt mellem dig og kredsbestyrelsen, dels at arbejde med konkrete problemstillinger sammen med de andre nyvalgte tillidsrepræsentanter i kredsen.

Tilmelding og program.

Der vil være noget at spise/drikke undervejs. Vi i kredsbestyrelsen glæder os til at se dig.

Mange hilsner

Rikke