Kredse

TR-møde - Netværk og sparringsmøde.

Mandag d. 4. september kl. 17.30-20 på Jakobskolen, Næringen 100, 8240 Risskov

Publiceret den 20. august 2017

Kredsen har på opfordring besluttet at etablere geografiske netværk i kredsen. På dette møde gennemgås og aftales retningslinjer for netværkene:

-       Hvem er i hvilket netværk? Hvem er netværksansvarlige?

-       Hvad skal indholdet på møderne være? Hvor og hvor ofte skal netværkene mødes?

-       Hvordan kommunikerer vi med hinanden før/under/efter møderne?

Alt dette og meget mere får du svar på på mødet. De tillidsvalgte i de fire geografiske netværk aftaler efterfølgende, hvad der skal ske i deres netværk. Så kom og hils på de andre TRer i dit netværk. 

Tilmelding og mere om dagens program (Tilmeldingsfrist d. 31. aug.)

Vi glæder os til at se jer alle

Kredsbestyrelsen