Kredse

Kreds 2 Generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til KREDSGENERALFORSAMLING Onsdag d. 19. april 2017  Risskov Efterskole, Tretommervej 33, 8240 Risskov kl. 16.00 - ca. 21.00

Publiceret den 10. februar 2017

Program

Kl. 16.00-18.00         Kravopstilling til overenskomstforhandlinger 2018 ved næstformand, Monica Lendahl Jørgensen

Kl. 18.00-19.30         Spisning

Kl. 19.30-ca. 21.00    Generalforsamling 

Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne: 

 1.       Valg af dirigent og stemmetællere
 2.          Valg af referent
 3.          Fastsættelse af forretningsorden
 4.          Kredsbestyrelsens beretning ved kredsbestyrelsesformanden
 5.          Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige
 6.          Indkomne forslag
 7.          Valg af kredsnæstformand
 8.          Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9.          Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
 10. Fastsættelse af budget
 11. Eventuelt.

Kandidatlister til opstilling og tilmelding på https://fsl.nemtilmeld.dk/151/

Forslag indsendes til kredsbestyrelsen (rikke.friis@fsl.dk) senest 3 uger før generalforsamlingen, deadline d. 29. marts 2017.

Senest 2 uger før generalforsamlingen kan oversigten over opstillede kandidater, regnskab 2016, budgetforslag for 2018 samt forslag til forretningsorden ses på kredsens hjemmeside.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Tilmelding sker på kredsens hjemmeside senest d. onsdag d. 12. april 2017.

På kredsbestyrelsens vegne

Rikke Friis, formand i FSL kreds 2