Kredse

Formøde til Repræsentantskabsmøde 2017

Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer alle medlemmer i kredsen til formøde til repræsentantskabsmødet onsdag d. 1. november 2017 kl. 16.00-21.00 på N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Aarhus

Publiceret den 04. oktober 2017

Repræsentantskabet er Frie Skolers Lærerforenings højeste myndighed. Det er på repræsentantskabsmødet i Nyborg, at foreningens politik, økonomi og strategi besluttes af de valgte repræsentanter.

På formødet drøfter de valgte repræsentanter og andre interesserede den skriftlige beretning (som trykkes i Frie Skoler), indkomne forslag, budget og regnskaber.

Program

Kl. 16.00-18.00 Foredrag med Rasmus Willig om "Afvæbnet Kritik"

Kl. 18.00-19.30 Spisning.

Kl. 19.30-21.00 Debat om den skriftlige beretning og indkomne forslag.

Repræsentanter for skolerne er tillidsrepræsentanten, TR-suppleanten (på skoler med mere end 20 medlemmer) og en 3. repræsentant (på skoler med mere end 40 medlemmer). Kredsen er repræsenteret af 4 kredsrepræsentanter og kredsbestyrelsen.

Formødet er obligatorisk for de tilmeldte repræsentanter.

Vi håber naturligvis, at andre end de valgte repræsentanter har lyst til at deltage i mødet og debatten om den skriftlige beretning og de indkomne forslag.

Tilmelding til mødet sker på Nemtilmeld (af hensyn til forplejningen på mødet). Tilmeldingsfristen er onsdag d. 25. oktober kl. 18.00.

Vi opfordrer jer til at køre sammen – deltagerliste sendes direkte pr. mail til alle tilmeldte efter sidste tilmeldingsfrist.

Det er en god idé at have udprintet, udfyldt og underskrevet en kørselsblanket inden ankomst (findes også på hjemmesiden under økonomi). Denne afleveres til Bjarne, hvorefter pengene udbetales af sekretariatet.

Vi glæder os til at se dig.

Kredsbestyrelsen