Kredse

Foredrag med Rasmus Willig

"Afvæbnet Kritik" - Synes du, at det er blevet sværere at ytre dig kritisk på din arbejdsplads, og at de svar, som ledelsen leverer, afvæbner og sender kritikken tilbage til dig selv?

Publiceret den 04. oktober 2017

Afvæbning af kritik er i vækst på arbejdsmarkedet, og Rasmus Willig vil i sit foredrag dokumentere en ny kultur, der præger især fagprofessionerne, offentlige som private, hvor kritik ikke længere kan handle om almene problemstillinger i arbejdslivet, men gøres til et individuelt anliggende, der har med den enkelte medarbejder at gøre.

Foredraget tager udgangspunkt i bogen ”Afvæbnet kritik”, der er resultatet af 7-8 års arbejde med at indsamle svar på kritik. Svarene er hentet fra lærere, sygeplejersker, politibetjente, socialrådgivere og pædagoger, når de er gået til deres ledelse med kritik, eller når ledelsen er gået til deres ledelse med kritik – for der er som bekendt mange ledelseslag i dag. I foredraget vil Rasmus Willig analyserer de bagvedliggende strukturelle årsager til svarene, og analysen er skræmmende, enkel og desværre overbevisende.

Svarene producerer markant dårligt psykisk arbejdsmiljø og er med til at anskueliggøre en historisk udvikling fra flexicurity over flexploitation til flexisme. Fra en kritiske attitude over en positiv til en robust og resilient attitude. Eller som en medvirkende sagde under bogens tilblivelse: ”Før havde vi medbestemmelse, så kom vi på medhør og nu skal vi bare være medgørlige”.

Arrangementet er d. 1. nov. 2017 kl. 16-18 på Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Tilmelding til arrangementet sker på Nemtilmeld (af hensyn til forplejningen). Tilmeldingsfristen er onsdag d. 25. oktober kl. 18.00.

Umiddelbart efter middagen starter formødet til Repræsentantskabsmødet 2017, hvor vi håber, alle har lyst til at blive og høre mere om, hvad der rører sig i foreningen.

Vi glæder os til at se dig.

Kredsbestyrelsen