Kurser

kompudvk

Kompetenceudvikling

For hjælp til at udarbejde en kompetenceplan for skolen kan du kontakte både FSL og Kompetencesekretariatet.

FSL har udgivet en folder om kompetenceudvikling på frie skoler. I folderen er der bl.a. forslag til, hvordan man kan lave kompetenceplaner på både små og store skoler, hvordan og hvor man kan søge penge til kompetenceudvikling.

Se folderen her

I folderen foreslår vi, at udgangspunktet for planlægning af kompetenceudvikling kan være et årshjul.

Lav dit eget årshjul

Hjælp fra Kompetencesekretariatet
Kompetencesekretariatet, som er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling, har lavet en god folder om MUS.

Læs den her

Se ministeriets cirkulære om kompetenceudvikling

FSL’s fem kursustyper i 2016-17

Minikurser
Tre timers eftermiddagskurser for medlemmer. Deltagerne går hjem med et konkret redskab i rygsækken. Kurserne tilbydes forskellige steder i landet og er gratis.

 • Tegn din undervisning
 • Brug bevægelse i undervisningen
 • Skab gode relationer med anerkendende kommunikation

FSL Lærerkurser
Todageskurser, som er rettet mod lærere på frie skoler. Skolen betaler for kurset.

 • Klasseledelse i praksis
 • Cooperative Learning 1
 • Cooperative Learning 2
 • Lærerens arbejdsrelationer
 • Flipped learning
 • Motivationspædagogik

Medlemskursus
Medlemskurset er en årlig tilbagevendende begivenhed, og det er gratis. Temaet i år er:

 • "Du har kun et lærerliv – pas godt på det".

Kurser i samarbejde med andre aktører
Kurserne tilbydes i samarbejde med blandt andet VIA Efter- og videreuddannelse. Skolen betaler for kurset.

 • Boost din danskundervisning i indskolingen
 • Boost din danskundervisning på mellemtrinnet
 • Boost din danskundervisning i udskolingen
 • Bliv klædt på til afgangsprøverne i matematik
 • Biblioteket brænder – inspiration for bibliotekarer

Kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
FSL betaler for kurset.