Jobs

Thorsgaard Efterskole søger forstander

Thorsgaard Efterskole søger forstander
Ansøgningsfrist 15.5.2017

Publiceret den 20. april 2017

 

Thorsgaard Efterskole er en åben og rummelig efterskole startet i 1980. Vi har 96 elever i 9. og 10. kl. Skolen er usædvanlig naturskønt placeret i Hobro ved Mariager fjord. Vi søger en forstander, der med stærk energi og livsglæde kan inspirere og lede os sikkert videre i en god balance mellem skolens historie og kvalitetsbevidst fornyelse.

På skolen arbejdes der ud fra et levende værdigrundlag, der bygger på den grundtvig/koldske skoletradition, og hylder åndsfrihed, almen dannelse, demokrati og fællesskab. Hos os er sang, samtale og demokrati centrale og vigtige delelementer, der sidestillet med undervisning i boglige og kreative/musiske/praktiske fag danner rammen om skolens hverdag. Vi ønsker at give vores elever et glædesfyldt efterskoleophold med personlige udfordringer og ligeværd.

Vi har en skøn og broget elevgruppe. Det at vores elever møder unge med helt andre forudsætninger og muligheder end deres egne, er centralt for os. Derfor er det vigtigt, at du kan se meningen i denne grundindstilling, og charmen i alle slags elever. 

 I skolens lige så brogede medarbejderstab findes der på en gang både stor rutine, viljen til at værne om skolens værdigrundlag, men også lysten til med oprigtig pionerånd at kaste sig ud i nye og spændende projekter. Skolen har i dagligdagen en åben ledelsesprofil, hvor større beslutninger træffes i fællesskab og bakkes op i fællesskab. Thorsgaard kan ikke ledes fra en piedestal.

Vi søger en person der:

* Har lyst til at være en synlig, ivrig og varmhjertet forstander for både elever og ansatte.

* I ord og handling kan stå fast på vigtigheden af at være en rummelig, almen og værdibåren efterskole.

* Ser tilstedeværelse og deltagelse i alle facetter af efterskolelivet, som væsentligt.

* Har solid erfaring fra det frie skoleområde som lærer eller leder.

* Kender og stoler på sig selv – også når tingene er tilspidsede eller svære.

* Er iderig, udadvendt og bevidst om vigtigheden af at sprede ringe i vandet. 

* Kan lede i både fugle og frøperspektiv.

* Har indsigt i administrative forhold, eller har interesse i at få det.

Vi regner med, at du har lyst til at besøge skolen, inden du søger jobbet. Kontakt nuværende forstander Morten Budde tlf. 29654980 for at træffe aftale om besøg. Spørgsmål til bestyrelsen bedes rettes til formand Søren Hedegaard på tlf. 40625368.

Ansøgningsfristen er d. 15/5 2017. Ansøgning med bilag og referencer sendes i et samlet pdf. dokument til lp@thorsgaardefterskole.dk.

Første samtalerunde afholdes onsdag d. 24/5 og anden runde tirsdag d. 30/5. Tiltrædelse 1.8.2017. Ansættelsen sker efter aftale mellem finansministeriet og LC. Aflønning inden for intervallet 438,580 kr – 514,135 kr. (pr. 1/4 2017)

Skolen stiller en dejlig fritliggende tjenestebolig til forstanderens disposition.