Jobs

Skyum Idrætsefterskole søger viceforstander

Skyum Idrætsefterskole søger viceforstander
Ansøgningsfrist 15.5.2017

Publiceret den 16. april 2017

BØGETORP søger Viceforstander til spændende stilling                         på Skyum  Idrætsefterskole                     

Skyum Idrætsefterskole (SKYUM) er smukt beliggende i Thy. Skyum er en ren 10. klasses skole med attraktive muligheder for idrætslig dygtiggørelse, faglig fordybelse og personlig udvikling. Skyum kendetegnes som en stærk idrætsefterskole for sportsglade unge, der vil fællesskabet.

Det faglige udbud giver mulighed for, at der tilrettelægges et personligt skema med stor variation i dagligdagen. Idrætsefterskolen har et højt sportsligt og fagligt niveau. Skolen tilbyder profilfag i: Håndbold, fodbold, spring, rytme & dans foruden valgfag samt træner-lederuddannelse, gymnastik, boglige 10. klasses fag og en række fællesfag.

Skolen samarbejder målrettet og formaliseret med flere eliteidrætsklubber. Gymnastikken er det største fælles projekt. Skyum Idrætsefterskole har en stærk lokal forankring og lykkes med at rekruttere elever fra et større geografisk område. På Skyum baseres undervisningen og samværet på værdier som ansvar, tillid, respekt og hensyn. Læringen og dannelsen sker med baggrund i danske efterskoletraditioner.

Fuld jobprofil kan hentes på www.bogetorp.com eller www.skyum.dk   

Om viceforstanderstillingen:

Viceforstanderen på Skyum indgår i et ledelsesteam, som arbejder værdibaseret ud fra idrætsefterskolens værdier. Ledelsen arbejder komplementært, teambaseret og funktionsopdelt. Stillingen indgår som et specifikt ansvarsområde indenfor ledelsen af den samlede efterskole, og viceforstanderen har et særligt ansvar for den administrative drift og udvikling af styrings- og planlægningsværktøjer på efterskolen.

Stillingen refererer til Skyum Idrætsefterskoles forstander. Ledelsesteamet og skolens personale har fokus på at fortsætte implementeringen af skolens værdier, så de kan aflæses i den aktuelle adfærd og medarbejdernes trivsel. Personen vi søger er personligt, fagligt og socialt velfunderet og skal kende spillereglerne for ledelse og adfærd og kan udøve selvstændig ledelse i en større sammenhæng i et samspil med den øvrige ledelse.

Skyum Idrætsefterskole tilbyder:

Et udfordrende og spændende lederjob med stor indflydelse på Skyum Idrætsefterskoles funktion, vision og udvikling med stor frihed til værdibaseret ledelse sammen med en dygtig, engageret og loyal medarbejderstab, der udviser begejstring for efterskolen. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Aflønning finder sted efter gældende regler og aftaler i intervallet (411.254 kr.- 477.246 kr. pr. 1. april 2017)

Tiltrædelse:

Stillingen tiltrædes den 1. august 2017 eller snarest derefter. Interesserede kandidater tilbydes at besigtige Skyum Idrætsefterskole ved henvendelse til bestyrelsesformand Rasmus Møller på tlf. 2041 7941 eller tillidsrepræsentant Susanne Høi på tlf. 2814 7344.

Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp på www.bogetorp.com og kontakt kommende forstander Svend Hagelskjær på telefon 4041 8833, partner Flemming Høj Petersen på telefon 4252 3525 eller partner Leo Bøgholm Madsen på telefon 2145 0727.

Send ansøgning, CV og relevante bilag til job1705@bogetorp.com senest mandag den 15. maj 2017 kl. 12.00.

 

1