Jobs

Sankt Pauls Skole søger lærer

Sankt Pauls Skole søger lærer
ansøgningsfrist 18.8.2017

Publiceret den 20. juli 2017

 

Sankt Pauls Skole i Taastrup søger en naturfagslærer – ansøgningsfrist 18. august 2017

Vi søger hurtigst muligt en uddannet naturfagslærer til en fuldtidsstilling i et skema med to matematikhold, på mellemtrin og udskoling, to fysikhold, to biologihold og gerne håndværk og design/sløjd (to-lærerordning dvs. ½ hold pr. lærer). Der er i skemaet også tre ressourcetimer, hvor der ligeledes er to-lærerordning. Passer dette skema nogenlunde til din fagkombination, så send os en ansøgning, for så er du måske den rette for os - og omvendt.

Sankt Pauls Skole er en moderne, inkluderende, katolsk privatskole med 240 elever fordelt på 0.-9. klasse, på ét spor. Vi tror på, at tryghed og trivsel er en forudsætning for at faglighed kan blomstre, samt at den enkeltes styrke også kommer fra at være en del af et fællesskab. Det er vigtigt at pointere, at skolen altid ansætter personale efter kvalifikationer og ikke efter deres private overbevisning/konfession. Skolen ligger i dejlige grønne omgivelser, kun 5 minutters gang fra Høje Tåstrup Station. Sankt Pauls Skole er en velholdt skole, der er etableret i 1976 og bygger på det katolske livs- og menneskesyn, som du kan læse mere om, længere nede i dette opslag.

Vi søger en lærer, der:

- har et positivt og anerkendende livs- og menneskesyn

- er engageret og føler medansvar

- har faglige ambitioner og pædagogiske visioner

- kan og vil stå inde for skolens grundholdning (læs neden for)

Vi tilbyder:

- en levende arbejdsplads med nærvær, traditioner, kompetente kollegaer

- en velfungerende personalegruppe

- en skole, hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger

- en skole, hvor anerkendelse og den respektfulde tankegang er i fokus

- en velholdt, veldrevet og eftertragtet skole i sund udvikling

- en skole med fokus på efteruddannelse og kursusvirksomhed

- en skole hvor fagligheden går hånd i hånd med tryghed og trivsel

- en skole med gode it-faciliteter, Smartboards i alle klasser og egen lærer-pc

- hytteture og lejrskoler i ind- og udland

- gensidig fleksibilitet

- tilstedeværelse, når det giver mening

– man har fri, når man går hjem

- lærere der fortrinsvis underviser i deres linjefag

Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC samt organisationsaftale for ledere og lærere ved frie grundskoler. Der indhentes børne- og straffeattest.

Information om Sankt Pauls Skole kan ses på skolens hjemmeside www.sanktpaulsskole.dk, og yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos skoleleder Tony Rossi Lundby på tlf.43521959 eller 71703821.  Ansøgningsfrist fredag d. 18. august 2017 (samtaler ugen efter). Ansøgning med relevante oplysninger, CV og lærerbevis mailes til Tony Rossi Lundby, sps@sanktpaulsskole.dk

Det katolske menneskesyn

* Ethvert menneske er godt – og elsket og villet af Gud.

* Ethvert menneske er unikt med personlig integritet og et absolut umisteligt værd uafhængigt af dets handlinger.

* Ethvert menneske er socialt – og er således ubetinget afhængigt af gode relationer til andre mennesker.

* Ethvert menneske er født kreativt og har evnen til at lære, undres, reflektere, vurdere og handle.

* Ethvert menneske er forpligtet til at tage sit liv, sine muligheder og sine valg alvorligt.

Dannelsesideal:

* Dannelse forudsætter grundlæggende:

En samspilsproces hvor børnene indgår i tillidsfulde relationer og tør åbne sig, og hvor det pædagogiske personale har lyst og kompetencer til at ”åbne verden” for barnet. o En indre mental tilegnelses- og bearbejdelsesproces hvor børnene bearbejder de påvirkninger som han/hun møder i samspillet med omverdenen. Udgangspunktet er barnets erfaringer og tidligere læring.

* Det enkelte barn skal dannes/uddannes til fællesskab, demokrati og ligeværd.

* Det enkelte barn skal have forståelse for – og indsigt i – andre religioner, nationaliteter, sprog og kulturer.

* Det enkelte barn skal have selvindsigt, – med en voksende erkendelse af egne styrker og værdier.

* Det enkelte barns livsanskuelse / tro skal udvikles og modnes.

* Det enkelte barn skal bruge sine evner til læring, kreativitet og dygtiggørelse.

* Det enkelte barn skal have evner og mod til at træffe etisk funderede valg og vide, at valg har konsekvenser.

* Det enkelte barn skal have lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.

* Det enkelte barn skal forlade skolen med faglige kompetencer, mod på livet og lyst til livslang læring.

* Elever fra SPS skal kunne begå sig i verden; og være høflige og empatiske.