Jobs

Kornmod Realskole søger pædagogisk afdelingsleder

Kornmod Realskole søger pædagogisk afdelingsleder
Ansøgningsfrist 18.9.2017

Publiceret den 28. august 2017

Kornmod Realskole søger en pædagogisk afdelingsleder – er det dig? 

Kornmod Realskole er på en spændende rejse. Med forankring i vores stærke værdier, en høj faglighed, et velfungerende fællesskab og et kompetent personale arbejder vi med at skabe fremtidens skole. En skole hvor alle elever kan udvikles, trives og lykkes. Hos os går traditioner og nye ideer hånd i hånd.

På Kornmod Realskole hylder vi mangfoldighed. Forskellighed er en styrke, som vi kan udfolde, når vi møder hinanden med tillid og respekt. Vi prioriterer og værdsætter et godt skolehjem samarbejde præget af høje gensidige forventninger.

Vi er Silkeborgs største privatskole og oplever en stor søgning til vores klasser. 

Da vores nuværende afdelingsleder skal studere på fuld tid, og derfor har opsagt sin stilling, søger vi en pædagogisk afdelingsleder, der brænder for arbejdet med de ældste elever og klassetrin, som har passion for at udvikle fremtidens undervisning, og som kan støtte, vejlede og udfordre medarbejderne.

Du vil blive en aktiv medspiller i vores velfungerende ledelsesteam bestående af skolelederen, viceskolelederen, afdelingslederen og sfo-lederen. I ledelsesteamet har vi et tæt teamsamarbejde, hvor vi holder faste ugentlige ledermøder suppleret med møder efter behov. I det daglige arbejde tager vi udgangspunkt i en aftalt opgavefordeling. I forbindelse med ansættelse af en ny afdelingsleder skal opgavefordelingen revideres, så du vil få indflydelse på, hvilke opgave du bliver hovedansvarlig for.

Du skal forvente at være en del af skolens udtryk såvel internt som eksternt i de relationer, hvor du er omdrejningspunktet. Markedsføring af skolen er altid et vigtigt fokusområde i vores ledelse, så vi fremadrettet kan sikre en fortsat høj tilstrømning af elever. 

Vi forestiller os:

  • At du har undervisningserfaring, gerne fra grundskolen.
  • At du har en relevant videregående uddannelse inden for pædagogik samt en særlig interesse for udvikling af undervisning og læring.
  • At du er en engageret og energisk person, som samtidig er robust og har en naturlig gennemslagskraft.
  • At du har stærke relationelle kompetencer og kan kommunikere utvetydigt, lyttende og empatisk.
  • At du er autentisk, har humor og er tillidsfuld og tillidsvækkende.
  • At du arbejder målrettet og ønsker at dokumentere resultaterne.
  • At du har et tidssvarende ledelsessyn. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har opkvalificeret dig på dette felt. Medarbejderne er skolens vigtigste aktiv, og du vil – sammen med det øvrige ledelsesteam – motivere og udvikle disse. Som leder skal du gennem synlig ledelse skabe god trivsel og høj kvalitet. Konflikter løses konstruktivt og professionelt og med respekt for alle parter.
  • At du er visionær og inspirerende, men samtidig med begge ben på jorden. Du har visioner om at skabe en ramme for skolens ældste klassetrin, hvor elevernes personlige, sociale og faglige udvikling er drivkraften. Gennem yderligere forbedring af skolen - naturligvis med respekt for dens værdier, medarbejdere og allerede igangsatte processer - skal vi tilbyde et attraktiv skoleforløb. 

Kornmod Realskole er en af Silkeborgs ældste uddannelsesinstitutioner med en historie, der går tilbage til år 1900. På trods af dette er vi en moderne og dynamisk skole, hvor traditioner går hånd i hånd med udvikling og nytænkning. Kornmod Realskole er karakteriseret ved fokus på faglighed, trivsel, kreativitet og dannelse. Skolen beskæftiger 80 engagerede medarbejdere, som tager hånd om ca. 640 elever fordelt på klassetrinnene 0. - 10. klasse og en SFO/klub med ca. 150 børn. Kornmod Realskole er en privatskole med en sund økonomi.

Læs mere om skolen og vore værdier på www.kornmodrealskole.dk. Find evt. vores sider på Facebook og Instagram. 

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.( Løninterval 351.257 - 438.154 pr. 31.3.2012. )

Inden ansættelse indhentes børneattest hos Det Centrale Kriminalregister. 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Christian Weile på telefon 24448994. 

Ansøgning med CV og relevante bilag stiles til Kornmod Realskole og sendes elektronisk til mailadressen: nyafdelingsleder@kornmodrealskole.dk.

Ansøgningsfristen er mandag den 18. sept. 2017.

Vi afholder ansættelsessamtaler torsdag den 28. sept. 2017.

Forventet tiltrædelse pr. 1. dec. 2017.