Jobs

Høng Privatskole søger Skoleleder

Høng Privatskole søger Skoleleder
Ansøgningsfrist 29.5.2017

Publiceret den 15. maj 2017

Ambitiøs skoleleder til Høng Privatskole Har du lyst til at blive Høng Privatskoles nye skoleleder? Vi søger en visionær skoleleder med kompetencer og indsigt i såvel faglige og pædagogiske visioner som administration og økonomistyring.

VI FORVENTER EN SKOLELEDER DER:

* Har erfaring med skoleledelse og relevant lederuddannelse

* Kan skabe trivsel gennem anerkendelse, positiv ledelsesstil og har fokus på at have høje ambitioner

* Kan kommunikerer tydeligt og betragter dialog og medinddragelse som værdier, men evner også at være tydelig i retningen, når det kræves

* Har økonomisk indsigt og kan sikre sammenhæng mellem mål, resultater og ressourcer

* Kan videreudvikle skolen men med respekt for vores traditioner

* Har fokus på skolens kerneopgaver og tror på, at elevernes oplevelse af progression skaber motivation og trivsel

* Kan indgå som underviser

VI TILBYDER:

Høng Privatskole blev grundlagt i år.1898 og danner i dag ramme for pt. 182 elever samt 16 kvalificerede medarbejdere. Vi ser god trivsel som et væsentligt parameter for, at eleverne udvikler kundskaber, selvværd og selvtillid samt udviser respekt og omsorg. Rummelighed, hjælpsomhed og anerkendelse er kendetegnende for vores skole. Sammenholdt med et højt fagligt niveau og en sammenhængende økonomi har Høng privatskole et særligt godt fundament at bygge videre på. DET PRAKTISKE:

Ansøgningsfrist er mandag d.29. Maj og 1.samtalerunde gennemføres d.6-6-2017 og d.8-6-2017 Vi tilstræber tiltrædelse 1. august 2017 eller efter aftale. 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation i løn intervallet 420.817 kr. til 504.571 kr. årligt, Hertil kommer pensionsordning

Ansøgningen med CV sendes til skolens bestyrelsesformand, Britt Mosegaard, mosegaardentreprise@live.dk.

VIL DU VIDE MERE Vil du høre mere om Høng Privatskole og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Britt Mosegaard på mail eller på tlf. 20713117.